Övergångsbestämmelser för överföring av personuppgifter mellan EU-Storbritannien

Författare:

|

Datum:

|

I handels- och samarbetsavtalet som förhandlades fram den 24 december 2020 enades EU och Storbritannien om att tillåta överföring av personuppgifter från EU till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 för en ytterligare övergångsperiod på upp till sex månader.

Storbritannien ska inte betraktas som tredjeland

Enligt överenskommelsen ska överföringar av personuppgifter från EU och europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Storbritannien och Nordirland under övergångsperioden inte betraktas som överföringar till ett tredjeland, så länge Storbritannien samordnar sina ytterligare åtgärder i dataskyddsfrågor med den europeiska sidan (artikel FINPROV. 10A: Tillfällig bestämmelse för överföring av personuppgifter till Storbritannien, s. 414 f., Tillgänglig på tca-20-12-28.pdf (europa.eu).

Överföringsinstrument

Om EU-kommissionen inte fattar ett beslut i enlighet med artikel 45.3 i GDPR och artikel 36.3 i direktiv (EU) 2016/680 för Förenade kungariket vid slutet av övergångsperioden, sålunda ett beslut om adekvat skyddsnivå, måste överföringar göras med ett av överföringsinstrumenten i kapitel V i GDPR, t.ex. kommissionens standardavtalsklausuler för dataskydd. Berörda organisationer bör förbereda sig för ett sådant scenario.

Läs mer här.