Övergångsbestämmelser för överföring av personuppgifter mellan EU-Storbritannien

I handels- och samarbetsavtalet som förhandlades fram den 24 december 2020 enades EU och Storbritannien om att tillåta överföring av personuppgifter från EU till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 för en ytterligare övergångsperiod på upp till sex månader.

Storbritannien ska inte betraktas som tredjeland

Enligt överenskommelsen ska överföringar av personuppgifter från EU och europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Storbritannien och Nordirland under övergångsperioden inte betraktas som överföringar till ett tredjeland, så länge Storbritannien samordnar sina ytterligare åtgärder i dataskyddsfrågor med den europeiska sidan (artikel FINPROV. 10A: Tillfällig bestämmelse för överföring av personuppgifter till Storbritannien, s. 414 f., Tillgänglig på tca-20-12-28.pdf (europa.eu).

Överföringsinstrument

Om EU-kommissionen inte fattar ett beslut i enlighet med artikel 45.3 i GDPR och artikel 36.3 i direktiv (EU) 2016/680 för Förenade kungariket vid slutet av övergångsperioden, sålunda ett beslut om adekvat skyddsnivå, måste överföringar göras med ett av överföringsinstrumenten i kapitel V i GDPR, t.ex. kommissionens standardavtalsklausuler för dataskydd. Berörda organisationer bör förbereda sig för ett sådant scenario.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart