Öppet brev

Ett flertal dataskyddsmyndigheter världen över har skickat ett öppet brev till företag som tillhandahåller videokonferensverktyg i syfte att upplysa företagen om personligt dataskydd. 

Integritetsfrågor

Som ett resultat av COVID-19-pandemin har det blivit allt vanligare med videokonferenser i både sociala och affärsmässiga sammanhang men även inom sjukvården och utbildningssektorn världen över. Denna ökning av videokonferenser försvårar hanteringen av personlig information, samt skapar fler risker i hanteringsprocessen. 

Brevet

Syftet med brevet är bland annat att redogöra för myndigheternas farhågor kring den ökade användningen av videokonferenser samt att klargöra för vilka förväntningar myndigheterna har på företagen som tillhandahåller dessa verktyg. Det handlar bland annat om säkerhet, Privacy-by-Design samt slutanvändarkontroll. 

Myndigheternas har dock en förståelse för att dessa företag erbjuder en värdefull tjänst som gör att människor kan hålla kontakten oavsett var i världen vi befinner oss, något som under nuvarande COVID-19-pandemi är särskilt viktigt. Men de menar att detta inte får komma på bekostnad av människors dataskydd och integritetsrättigheter. 

Svar från företagen brevet skickats till önskar myndigheterna att emotta senast den 30 september 2020. 

Ta del av hela brevet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart