Öppet brev

Författare:

|

Datum:

|

Ett flertal dataskyddsmyndigheter världen över har skickat ett öppet brev till företag som tillhandahåller videokonferensverktyg i syfte att upplysa företagen om personligt dataskydd. 

Integritetsfrågor

Som ett resultat av COVID-19-pandemin har det blivit allt vanligare med videokonferenser i både sociala och affärsmässiga sammanhang men även inom sjukvården och utbildningssektorn världen över. Denna ökning av videokonferenser försvårar hanteringen av personlig information, samt skapar fler risker i hanteringsprocessen. 

Brevet

Syftet med brevet är bland annat att redogöra för myndigheternas farhågor kring den ökade användningen av videokonferenser samt att klargöra för vilka förväntningar myndigheterna har på företagen som tillhandahåller dessa verktyg. Det handlar bland annat om säkerhet, Privacy-by-Design samt slutanvändarkontroll. 

Myndigheternas har dock en förståelse för att dessa företag erbjuder en värdefull tjänst som gör att människor kan hålla kontakten oavsett var i världen vi befinner oss, något som under nuvarande COVID-19-pandemi är särskilt viktigt. Men de menar att detta inte får komma på bekostnad av människors dataskydd och integritetsrättigheter. 

Svar från företagen brevet skickats till önskar myndigheterna att emotta senast den 30 september 2020. 

Ta del av hela brevet här.