Open Rights Groups rapport till Europeiska kommissionen

Författare:

|

Datum:

|

Open Rights Group har lämnat svar på Europeiska kommissionens färdplan om den allmänna dataskyddsförordningen. De vill bidra till kommissionens rapport om tillämpning av GDPR och har observerat vissa frågor som rör funktionen för samarbete och konsekvens. De behandlar bl.a. tillsynsmyndigheters passiva inställning till vissa förfaranden. Läs ORG:s rapport här.