Dataskydd - en ledningsfråga

 

Dataskyddet blir allt viktigare för bolag, organisationer och anställda. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftningstakt på området och ökat intresse för integritetsfrågor bland medlemmar, anställda och konsumenter gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter är strukturerad på ett tillförlitligt sätt.

Därmed får dataskyddsombudet – spindeln i nätet – en allt mer strategisk roll.

Vad vi gör

Forum för dataskydd arbetar sedan 2012 för att förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt för att diskutera, debattera och upplysa om sakfrågor. Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och ”best practices” på området. Vi arrangerar löpande seminarier och nätverksträffar för dataskyddsombud och andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet. Sedan 2016 arrangerar vi också Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena.

Utöver detta lämnar vi synpunkter på lagförslag, kommenterar aktuella frågor i media och föreläser vid lärosäten och svenska och internationella konferenser.

Vill du bli medlem? Använd formuläret längst ner på sidan.

Lokalavdelningar

Stockholm
Regionansvarig: Helena Silling, Securitas Group

Göteborg
Regionansvarig: Agnes Andersson Hammarstrand, Delphi

Malmö 
Regionansvarig: Vibeke Henriques Johansson, Transcendent Group

Region Mitt
Regionansvarig: Benny Sundholm, GR8IT

Region Sydost
Regionansvarig: Sarah Carlström, Fortnox

Styrelse

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande
caroline.oc@dpforum.se

Caroline Olstedt Carlström är partner vid Cirio Advokatbyrå och externt dataskyddsombud åt bl a Klarna Bank. Hon har arbetat med dataskyddsfrågor sedan millenieskiftet och är en flitigt anlitad talare vid konferenser i Sverige och utomlands.

Karl-Fredrik Björklund
karl-fredrik.bjorklund@dpforum.se

Karl-Fredrik Björklund är advokat och partner vid Carler. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över femton års erfarenhet av att arbeta som personuppgifts-/dataskyddsombud och som konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Han föreläser frekvent om dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Maria Holmström Mellberg
maria.holmstrom.mellberg@dpforum.se

Maria Holmström Mellberg är rådgivare inom integritet, dataskydd och styrning, riskhantering och kontroll. Tidigare Nordea Group Privacy Lead, samt en rad positioner inom regelefterlevnad och hantering av operativa risker och bred erfarenhet från många delar av finansiell sektor. Aktiv i påverkansarbete arbete lokalt och på EU-nivå främst inom områdena data, digital och cyber. Grundare och chefsrådgivare (LL.M., CISM), Mellberg Advisory AB.

Filip Johnssén
filip.johnssen@dpforum.se

Filip Johnssén har tio års erfarenhet av att arbeta uteslutande med dataskydd. Författare till två böcker om GDPR och medlem av Forum för dataskydds styrelse sedan föreningen grundades.

Bobi Mitrovic
bobi.mitrovic@dpforum.se

Advokat Bobi Mitrovic arbetar sedan mer än 10 år med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande dataskyddsfrågor, IT-avtal, kommersiella avtal och immateriella rättigheter.

Rose-Mharie Åhlfeldt

Bitr. professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Informationssäkerhetsexpert vid SWEDAC, styrelseledamot i SIG security.

Simone Fischer-Hübner

Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt.

Kian Rozi
kian.rozi@dpforum.se

Informationssäkerhetsexpert med inriktning dataskydd. Tidigare föreläsare vid Stockholms universitet och chief advisor respektive chief information security officer vid Securacy AB och AB Previa.

Eva Bergholm Guhnby
eva.bergholm.guhnby@dpforum.se

Dataskyddsombud och jurist vid Ekobrottsmyndigheten.

Mattias Gotthold
mattias.gotthold@dpforum.se

Dataskyddsombud och jurist vid Luleå kommun.

Valberedning

Sammankallande:

Lotta Kavtaradze
lotta.kavtaradze@privacyline.se

Fredrik Linde
fredrik.linde@c2solutions.se

Kansli

Verksamhetsansvarig

Cecilia Engström

E-post: cecilia.engstrom@dpforum.se

Bitr. kommunikatör

Adina Schildt Gillion

E-post: adina.schildt@dpforum.se

Forum för dataskydd i sociala medier

Twitter
LinkedIn
Facebook

Postadress

Forum för dataskydd
Box 726
191 27 Sollentuna

Kontakt

 

 

Vill du bli medlem?

 

 

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år. 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart