Dataskydd - en ledningsfråga

 

Dataskyddet blir allt viktigare för bolag, organisationer och anställda. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftningstakt på området och ökat intresse för integritetsfrågor bland medlemmar, anställda och konsumenter gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter är strukturerad på ett tillförlitligt sätt.

Därmed får dataskyddsombudet – spindeln i nätet – en allt mer strategisk roll.

Vad vi gör

Forum för Dataskydd arbetar sedan 2012 för att förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt för att diskutera, debattera och upplysa om sakfrågor. Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och ”best practices” på området. Vi arrangerar löpande seminarier och nätverksträffar för personuppgiftsombud och andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet. Sedan 2016 arrangerar vi också Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena.

Utöver detta lämnar vi synpunkter på lagförslag, kommenterar aktuella frågor i media och föreläser vid lärosäten och svenska och internationella konferenser.

Vill du bli medlem? Använd formuläret längst ner på sidan.

Lokalavdelningar

Stockholm
Kontaktperson: Helena Silling, Qliro
helena.silling@dpforum.se

Göteborg
Kontaktperson: Agnes Andersson Hammarstrand, Delphi
agnes.hammarstrand@dpforum.se

Malmö 
Kontaktperson: Vibeke Henriques Johansson, Transcendent Group
vibeke.henriques.johansson@dpforum.se

Region Mitt
Kontaktperson: Benny Sundholm, GR8IT
benny.sundholm@dpforum.se

Region Sydost
Kontaktperson: Sarah Carlström, Fortnox
sarah.carlstrom@dpforum.se

Styrelse

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande
caroline.oc@dpforum.se

Caroline Olstedt Carlström är partner vid Cirio Advokatbyrå och externt dataskyddsombud åt bl a Klarna Bank. Hon har arbetat med dataskyddsfrågor sedan millenieskiftet och är en flitigt anlitad talare vid konferenser i Sverige och utomlands.

Karl-Fredrik Björklund, Vice ordförande
karl-fredrik.bjorklund@dpforum.se

Karl-Fredrik Björklund är advokat och partner vid Carler. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över femton års erfarenhet av att arbeta som personuppgifts-/dataskyddsombud och som konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Han föreläser frekvent om dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Maria Holmström Mellberg, Vice ordförande
maria.holmstrom.mellberg@dpforum.se

Maria Holmström Mellberg är rådgivare inom integritet, dataskydd och styrning, riskhantering och kontroll. Tidigare Nordea Group Privacy Lead, samt en rad positioner inom regelefterlevnad och hantering av operativa risker och bred erfarenhet från många delar av finansiell sektor. Aktiv i påverkansarbete arbete lokalt och på EU-nivå främst inom områdena data, digital och cyber. Grundare och chefsrådgivare (LL.M., CISM), Mellberg Advisory AB.

Filip Johnssén, Vice ordförande
filip.johnssen@dpforum.se

Filip Johnssén har tio års erfarenhet av att arbeta uteslutande med dataskydd. Författare till två böcker om GDPR och medlem av Forum för dataskydds styrelse sedan föreningen grundades.

Peter Müller
peter.muller@dpforum.se

Tidigare personuppgiftsombud vid Uppsala kommun, numera rådgivare i egen regi.

Bobi Mitrovic
bobi.mitrovic@dpforum.se

Advokat Bobi Mitrovic arbetar sedan mer än 10 år med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande dataskyddsfrågor, IT-avtal, kommersiella avtal och immateriella rättigheter.

Rose-Mharie Åhlfeldt
rose-mharie.ahlfeldt@dpforum.se

Bitr. professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Informationssäkerhetsexpert vid SWEDAC, styrelseledamot i SIG security.

Maria Wellmert
maria.wellmert@dpforum.se

Tidigare gymnasielärare som bytt karriär och som har sex års erfarenhet av informationssäkerhet. Maria Wellmert arbetar idag som informationssäkerhetsansvarig vid IST Group AB.

Simone Fischer-Hübner
simone.fischer@dpforum.se

Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt.

Göran Gräslund
goran.graslund@dpforum.se

Göran Gräslund har ägnat ca 30 år av sitt arbetsliv åt arbetsgivarpolitik och HR-frågor. De senaste 14 åren har han arbetat med integritet och dataskydd; 2004- 2013 var han generaldirektör på Datainspektionen. Därefter arbetade han som särskild utredare åt regeringskansliet.

Generalsekreterare

Fredrik Svärd

IT- och mediejurist med ett förflutet som journalist och chefredaktör vid en rad juridiska publikationer. Grundare av Swedish Legal Innovation Awards och två juridiska podcasts, aktiv skribent och bloggare med inriktning mot integritets- och yttrandefrihetsfrågor.

E-post: fredrik.svard@dpforum.se
Twitter: @fredsvard

Forum för dataskydd i sociala medier

Twitter
LinkedIn
Facebook

Postadress

Forum för dataskydd
Box 726
191 27 Sollentuna

Kontakt

 

 

Vill du bli medlem?

 

 

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive moms 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive momsGo to cart