Dataskydd - en ledningsfråga

 

Dataskyddet blir allt viktigare för bolag, organisationer och anställda. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftningstakt på området och ökat intresse för integritetsfrågor bland medlemmar, anställda och konsumenter gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter är strukturerad på ett tillförlitligt sätt.

Därmed får personuppgiftsombudet – spindeln i nätet – en allt mer strategisk roll.

Vad vi gör

Forum för Dataskydd arbetar sedan 2012 för att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt för att diskutera, debattera och upplysa om sakfrågor. Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och ”best practices” på området.

Vi arrangerar löpande seminarier och nätverksträffar för personuppgiftsombud och andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet. Sedan 2016 arrangerar vi också Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena.

Utöver detta lämnar vi synpunkter på lagförslag, kommenterar aktuella frågor i media och föreläser vid lärosäten och svenska och internationella konferenser.

Vill du bli medlem? Använd formuläret längst ner på sidan.

Styrelse

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande
Karl-Fredrik Björklund, Vice ordförande

Susanne Tidhult
Maria Holmström Mellberg
Filip Johnssén
Augusta Speiser
Agneta Schwieler
Peter Müller
Bobi Mitrovic
Rose-Mharie Åhlfeldt

Generalsekreterare

Fredrik Svärd

Fredrik Svärd är jurist med inriktning mot IT- och medierätt samt medie- och kommunikationsvetare. Han har lång erfarenhet från arbete som skribent och redaktör vid juridiska branschmedier och har skrivit om digitalisering samt yttrandefrihets- och integritetsfrågor i en rad svenska och utländska bloggar och tidningar.

E-post: fredrik.svard@dpforum.se
Twitter: @fredsvard

Forum för dataskydd i sociala medier

Twitter
LinkedIn
Facebook

Postadress

Forum för dataskydd
Box 726
191 27 Sollentuna

Kontakt

 

 

Vill du bli medlem?

 

 

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år
Student: 400 kr per år (ange vad du läser och var)

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år
Student: 400 kr per år (ange vad du läser och var)