Nytt register över One-Stop-Shop

EDPB (European Data Protection Board) har publicerat ett nytt register som innehåller beslut som fattats av nationella tillsynsmyndigheter efter One-Stop-Shop-samarbetsförfarandet (artikel 60 GDPR) på sin webbplats.

Enligt GDPR har tillsynsmyndigheter en skyldighet att samarbeta i ärenden med en gränsöverskridande komponent för att säkerställa en konsekvent tillämpning av förordningen – den så kallade one-stop-shop-mekanismen (OSS). Under OSS ansvarar ledningstillsynsmyndigheten (LSA) för att förbereda utkasten till beslut och arbetar tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter för att nå enighet. 

Värdefullt register

Fram till början av juni har LSA antagit 110 slutliga OSS-beslut. I registret presenteras besluten samt sammanfattningar av besluten på engelska som utarbetats av EDPB-sekretariatet. Registret kommer att vara värdefullt för personer som arbetar med dataskydd då det innehåller information som visar hur tillsynsmyndigheter samarbetar för att verkställa GDPR i praktiken. 

Informationen i registret har validerats av de aktuella LSA:erna och i enlighet med villkoren i dess nationella lagstiftning.


Ta del av registret här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).















Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart