Nytt register över One-Stop-Shop

Författare:

|

Datum:

|

EDPB (European Data Protection Board) har publicerat ett nytt register som innehåller beslut som fattats av nationella tillsynsmyndigheter efter One-Stop-Shop-samarbetsförfarandet (artikel 60 GDPR) på sin webbplats.

Enligt GDPR har tillsynsmyndigheter en skyldighet att samarbeta i ärenden med en gränsöverskridande komponent för att säkerställa en konsekvent tillämpning av förordningen – den så kallade one-stop-shop-mekanismen (OSS). Under OSS ansvarar ledningstillsynsmyndigheten (LSA) för att förbereda utkasten till beslut och arbetar tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter för att nå enighet. 

Värdefullt register

Fram till början av juni har LSA antagit 110 slutliga OSS-beslut. I registret presenteras besluten samt sammanfattningar av besluten på engelska som utarbetats av EDPB-sekretariatet. Registret kommer att vara värdefullt för personer som arbetar med dataskydd då det innehåller information som visar hur tillsynsmyndigheter samarbetar för att verkställa GDPR i praktiken. 

Informationen i registret har validerats av de aktuella LSA:erna och i enlighet med villkoren i dess nationella lagstiftning.


Ta del av registret här.