Datatilsynet granskar insamlade personuppgifter via kommentarfält

Det amerikanska bolaget Disqus har samlat in personlig information genom en kommentarfältlösning som de gett till norska webbplatser. Disqus säger att de har samlat personlig information om norska medborgare för att de inte visste att Norge omfattades av sekretessförordningen. Datatilsynet anser ärendet som problematisk och har bett företaget återkomma med svar innan 19 juni. Läs mer här.

Känslig personuppgift publicerades på kommuns webb

Datainspektionen har gjort en granskning mot Hälso- och sjukvården i Örebro län efter ett klagomål gällande känslig personuppgift där det framkom att det publicerats offentligt på kommunens webb. Granskningen visar även att det inte finns några rutiner gällande publicering av handlingar och personuppgifter.
Läs mer här.

Open Rights Groups rapport till Europeiska kommissionen

Open Rights Group har lämnat svar på Europeiska kommissionens färdplan om den allmänna dataskyddsförordningen. De vill bidra till kommissionens rapport om tillämpning av GDPR och har observerat vissa frågor som rör funktionen för samarbete och konsekvens. De behandlar bl.a. tillsynsmyndigheters passiva inställning till vissa förfaranden. Läs ORG:s rapport här.

Ungdomars persondata i social media

Nederländska dataskyddsmyndigheten startar utredning mot TikTok då barn och ungdomar inte är medvetna om konsekvenserna av att dela persondata. Miljoner av ungdomar använder TikTok så dataskyddsmyndigheten ska bl.a. utreda om det är en integritetsvänlig design och om det är lätt att förstå hur persondata insamlas, bearbetas och används. Lär mer här.

Google vägrade ta bort länkar i personsök

Finsk biträdande ombudsman har gett Google fyra ålägganden om att ta bort länkar i sökresultat som är kopplade till personsök. Två av dessa gäller en känslig bild innehållande nakenhet samt en persons personbeteckning kopplat till brott de dömts för. Biträdande ombudsmannen anser att sådana uppgifter omfattas av integritetsskydd även om personen är dömd för brott. Läs mer här.

Danskt standardavtal kan användas i Sverige och Norge

Danska dataskyddsmyndigheten har tagit fram ett standardavtal om databehandling som ska hjälpa organisationer att uppnå minimikrav i dataskyddsförordningen. Nu tillkännager Sverige och Norge att mallen kan användas för organisationer i dessa länder. Läs mer här.

725 000 euro i böter för GDPR-brott

Ett företag i Nederländerna har scannat anställdas fingeravtryck för närvaro och tidregistrering. Biometrisk data såsom fingeravtryck är särskilda personuppgifter som en organisation inte får spara om det inte finns några särskilda undantag från lagen. Ett fingeravtryck kan inte ersättas som ett lösenord. Läs mer här.

EDPB har uppdaterat riktlinjer för samtycke

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet i användares samtycke i relation till cookies och webbsökningar. När det gäller att söka på nätet anses det inte som samtycke på grund av tvetydigheten i samband med att karakterisera användaraktiviteter. Läs mer här.

Nya prioriteringar för Storbritanniens dataskydd under pandemin

ICO fastställer nya prioriteringar för Storbritanniens dataskydd under pandemin genom att omforma dessa inför kommande månader. Team har bevakat de senaste trenderna, klagomål och behov av support för att bedöma hur de kan få störst effekt för att skydda allmänintresse och stödja ekonomisk tillväxt samt innovation.
Läs mer här.

Flertalet överträdelser vid direkt marknadsföring

Franska dataskyddsmyndigheten (CNIL) har gjort en studie av direkt marknadsföring som visar flera överträdelser gällande lagstiftningen om dataskydd.

Företag använder verktyg för att samla in personuppgifter från användare i offentliga utrymmen på internet. Studien påvisar bl.a. bristande respekt för människors rätt att invända och brist på medgivande från människor innan de kontaktas av exempelvis telefonförsäljare. CNIL påpekar att personuppgifter ej får återanvändas utan den registrerades samtycke. Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart