“Facebook och Google manipulerar oss”

Facebook och Google ger inte användare reella valmöjligheter vad gäller personuppgiftsbehandling. Det konstaterar norska Forbrukerrådet i en färsk rapport. 

Enligt rapporten låter företagen de minst integritetsvänliga inställningarna vara förinställda, andra inställningar kräver fler klick. Oavsett vilka val som görs krävs samtycke till omfattande personuppgiftsbehandling för tillgång till tjänsterna.

– Vi förväntar oss att företagen ska ge bra och informerade val och låta användare få kontroll över sin personliga information. Tyvärr är så inte fallet idag, vilket både bryter mot konsumenternas förväntningar och avsikten med de nya reglerna, säger Finn Myrstad, direktör vid Forbrukerrådet. 

Vi tar upp såväl de stora nätföretagens personuppgiftsbehandling som legal design, privacy by design och privacy enhancing technologies vid Nordic Privacy Arena i november. Läs mer här.


Finn Myrstad vid Nordic Privacy Arena 2017.

Läs också: 

Debatt: Självreglering räcker inte
Buttarelli föreslår tillägg till e-Privacyreglerna
Facebook uppmanas följa GDPR i hela världen
Google förlorar mål om rätten att bli glömd
Förhandsavgörande om ansvar för personuppgifter på Facebooksida

Premiär för Forum för dataskydd i Malmö

Forum för dataskydd arrangerade sitt första seminarium i Malmö i mitten av juni. Stort tack till Vibeke Henriques Johansson, Maria Nilsson Karnell, Cecilia Frank och Maria Holmström Mellberg.

Läs mer i HD-Sydsvenskans nyhetssajt för det skånska näringslivet 8till5.

Nya styrelseledamöter

Vi välkomnar Göran Gräslund, Simone Fischer-Hübner och Maria Wellmert, som valdes in i Forum för dataskydds styrelse vid årsmötet den 24 maj.

Göran Gräslund har arbetat med med integritetsfrågor och dataskydd de senaste 14 åren, bl a som utredare åt regeringen och under åren 2004- 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade han med arbetsgivarpolitik och HR-frågor i olika funktioner.

Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt. Simone Fischer-Hübner koordinerar det svenska IT-säkerhetsnätverket SWITS.

Maria Wellmert var tidigare gymnasielärare i engelska och historia, men har nu hunnit arbeta med informationssäkerhet i sex år. Hon arbetar idag som informationssäkerhetsansvarig vid IST Group AB. Hennes hjärtefrågor är integritetsfrågor som rör barn och ungdomar, särskilt ur ett skolperspektiv.

Fredrik Svärd
Generalsekreterare Forum för dataskydd

Almedalen 2018 – här medverkar vi

Vi medverkar i följande seminarier. Listan uppdateras löpande. Kontakta oss på info@dpforum.se för bokningar.

Tillit på nätet – statens, företagens eller ditt ansvar?
2 juli 13:00-14:00, Donnersgatan
Läs mer här

Dataskyddsförordningen, GDPR, är här – hur går det?
2 juli 16:00-16:45, Södra Kyrkogatan 3
Läs mer här 

Digital säkerhet – klarar myndigheterna de högre kraven?
2 juli 14:15-14:55, Korsgatan 6
Läs mer här

Data styr våra liv – är det dags att rulla tillbaka utvecklingen?
3 juli 15:00-16:00, Strandgatan 20
Läs mer här

Personlig integritet på nätet – till vilket pris?
4 juli 09:30-10:30, Rigagränd 1
Läs mer här

Artificiell intelligens och IoT – hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?
4 juli 14:15-14:45, Hästgatan 2
Läs mer här

Vem bestämmer över den digitala offentligheten?
4 juli 15:30-16:10, Strandgatan 13
Läs mer här 

Medlemsrabatt: Navigating GDPR – The art of the impossible (Cambridge 2-4 juli)

Forum för dataskydd erbjuder medlemmar tio procents rabatt på Privacy Laws & Business 31:a årliga konferens, i år med titeln Navigating GDPR – The art of the possible.

Var: St. John’s College Cambridge, Storbritannien
När: 2-4 juli 2018

Läs mer om konferensen och erbjudandet här.

Bland talarna märks utöver Forum för dataskydds vice ordförande Maria Holmström Mellberg Bruno Gencarelli och Karolina Mojzesowiczs vid EU-kommissionen, head of international data transfers and protection unit vid EU-kommissionen, företrädare för dataskyddsmyndigheter i Storbritannien, Frankrike och på Irland och Island samt företrädare för advokatbyråer som Linklaters, Freshfields, Allen & Overy och Slaughter and May.

Ur programmet:

 1. Big data, purpose use limitation and ethics under the GDPR
 2. The added value of a certification scheme
 3. Managing data as an asset in a digital world
 4. Shifting business models – Lessons from the entertainment industry
 5. Cloud, data localisation and Privacy by Design
 6. What to automate in your privacy programme
 7. The first big fine: Who will get it and how to avoid it
 8. Artificial Intelligence: Can machines learn how to comply with the GDPR?
 9. Blockchain demystified: What is it and data protection implications
 10. Data compliance for innovators and disruptors
 11. Finding the data protection ‘Sweet Spot’ – Using consumer evidence to build a risk based data protection strategy
 12. Building bricks rather than ticking boxes
 13. Achieving a harmonised global privacy framework based on the GDPR
 14. Risk-based GDPR training 77,000 staff in multiple languages and countries
 15. The challenges of privacy in the connected store – The future of retail and privacy
 16. Demystifying de-identification: A practical workshop for privacy professionals
 17. Should the role of data protection officer be internal or external?
 18. Privacy by Design cooperative Workshop 1: Transparency for individuals when signing up for a digital service
 19. Privacy by Design cooperative Workshop 2: Control when managing data collected at different stages of a digital service

 

 

Caroline Olstedt Carlström gästar Juridikpodden

Var alla de där GDPR-mailen verkligen nödvändiga? Forum för dataskydds ordförande Caroline Olstedt Carlström diskuterar reformen och dataskyddets utveckling med Mårten Schultz och Tove Lindgren.

Lyssna här.

 

 

Vem är personuppgiftsansvarig och vem är personuppgiftsbiträde?

Forum för dataskydds vice ordföranden Karl-Fredrik Björklund och Maria Holmström Mellberg redde ut frågan vid vårt årliga sommarmingel.

Lyssna och ta del av presentationerna under medlemssidorna (inloggning krävs).

Glad midsommar!

Protected: NPA Registration

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Utredare förslår lag om forskningsdatabaser

Forskningsdatautredningen, ledd av professor Cecilia Magnusson Sjöberg, presenterade sitt slutbetänkande på tisdagen.

I betänkandet föreslås att behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser ska regleras i en särskild lag som bl a ska reglera vilka huvudmän som ska få ansvara för databaser och vilka skyddsåtgärder som ska krävas.

Utredningen föreslår också att forskningsdatabaser ska godkännas enligt etikprövningslagen samt en ny bestämmelse om forskningssekretess i OSL.

Läs slutbetänkandet här. 

Förhandsavgörande om ansvar för personuppgifter på Facebooksida

Ett revolutionerande förhandsbesked från EU domstolen i viktiga frågor om gemensamt personuppgiftsansvar och som utmanar One-stop-shop genom C-210/16 (Facebook) publicerades idag den 5 juni.

 • För det första finner domstolen i sitt förhandsbesked på begäran från den lokala tillsynsmyndigheten i den tyska delstaten Schleswig-Holstein, att ett privat företag som är specialiserat på utbildning som administratör av en sk fanpage på Facebook, tillsammans med Facebook är registeransvarig (eller med GDPRs terminologi dataskyddsansvarig). Detta gäller bl a trots att administratören erhåller utfallet av den analys som Facebook har genomfört i form av anonymiserad data, då administratören har haft ett inflytande t ex över vilka uppgifter som analyseras.
 • För det andra har tillsynsmyndigheten rätt att utöva tillsyn över Facebooks etableringsställe i Tyskland trots att etableringsstället enligt fördelningen av arbetsuppgifter inom Facebook-koncernen endast ansvarar för försäljning av reklamplats och annan marknadsföring och ansvaret för insamling och behandling av personuppgifter inom hela Europeiska unionen uteslutande ankommer på ett etableringsställe, i detta fall Facebook Irland.
 • För det tredje är en tillsynsmyndighet, i detta fall i Tyskland, behörig att bedöma lagenlighet och ingripa mot en part som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen (Facebook Irland) och är etablerad i en annan medlemsstat utan att dessförinnan anmoda tillsynsmyndigheten i den andra medlemsstaten (Irland) att ingripa.

En närmare läsning av resonemanget i förhandsbesked rekommenderas.

Läs avgörandet här.

Maria Holmström Mellberg
maria.holmstrom.mellberg@dpforum.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart