Datainspektionens granskning av kamerabevakning i trapphus visar att bostadsföreningen handlat fel

Datainspektionen fick ett klagomål av boende i en bostadsrättförening där trapphus och entré kameraövervakas med ljud. Det finns totalt fyra kameror som spelar in dygnet runt. Datainspektionen påtalar att denna typ av kamerabevakning kan kartlägga boendes besök och vanor. Bostadsrättföreningen åläggs att betala 20 000 kr i sanktionsavgift. Läs mer här.  

Tillfälligt stopp för infektionsspårnings-app

Norska Datatilsynet stoppar tillfälligt användning av appen Infection Stop. Fram till 23 juni ska norska institutet för folkhälsa dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet. Datatilsynet ifrågasätter bristen på valfrihet för användare. Läs mer här.

Personuppgiftsincident hos Tullverket

Datainspektionen har fått in en anmälan om personuppgiftsincident där personal hos Tullverket har laddat upp personuppgifter i en molnbaserad app-tjänst. Personuppgifterna har på så vis spridits utanför Tullverket. Datainspektionen inleder nu en granskning av Tullverket. Läs mer här.

Kroatisk lägesrapport om e-privacyförordning

Det kroatiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har lagt fram en lägesrapport om senaste utkastet till e-privacy-förordning. Det nya utkastet innehåller möjligheten att förlita sig på legitimt intresse för elektronisk kommunikation och att placera cookies på slutanvändarnas terminaler. Läs mer här.

Analys av dataöverföring mellan EU och USA

UCL har publicerat ett policydokument som analyserar dataöverföring mellan EU och USA. De menar att gränsöverskridande dataöverföringar underbygger den moderna, digitala ekonomin och deras bevarande är av betydelse för näringslivet. Dokumentet behandlar kommersiella dataöverföringar, historik och kommande dom i Schrems II-ärendet. Läs mer här.

Carlsberg Danmark A/S klarade granskning av personuppgiftshantering

Danska Datatilsynet har granskat Carlsbergs hantering av personuppgifter i samband med rekrytering och har beslutat att de följer dataskyddsförordningen. Granskningen gällde hur personuppgifter hanteras för de som ej anställts, lagringstid och radering av information. Läs mer här.

Följer World Citizen Report dataskyddsförordningen?

Norska Datatilsynet kräver svar från World Citizen Report då den information de samlar in är inom specialkategorin av personuppgifter. De vill skapa ett globalt register med sin självrapporteringstjänst där användarna registrerar hälsostatus, tester och behandlingar trots att dessa uppgifter skyddas särskilt i sekretesslagen. Datatillsynet vill veta hur World Citizen Report hanterar så stor mängd data och samtidigt följer lagen. Läs mer här.

Lagring av patientuppgifter kan strida mot lagen

Region Skåne erbjuder videobesök till patienter. Dock lagras vissa uppgifter utomlands, vilket patienterna inte informerats om. Mobilnummer och IP-adresser lagras och kan nås av personal hos leverantören och regionen bedömer att utlämnandet kan strida mot lagen i detta pilotprojekt. Det finns även andra risker, såsom att leverantörens personal kan få tillgång till krypteringsnycklar som öppnar upp till patientuppgifter. Läs mer här.

Danska riksadvokaten uppfyllde inte upplysningsskyldighet

Datatilsynen har granskat ett klagomål där riksadvokaten inte delgett en annan advokat information inom rimlig tid. Datatillsynen riktar kritik mot riksadvokaten och dess upplysningsskyldighet gällande personuppgifter. Enligt artikel 14.1 i dataskyddsförordningen. (3) (a) måste denna information delges inom rimlig tid, men senast en månad. I detta fall gick det mer än fem månader. Läs mer här.

Norska Datatilsynet saknar närmare bedömning av integritetskonsekvenser

NVE vill kreditkontrollera och se polisintyg på anställda då de anställda får tillgång till klassificerade anläggningar och system. Genom ett nytt lagförslag om regler i personalkontroll ska de kunna få detta. Det är oklart varför NVE vill skärpa personliga kontroller av personal och Datatilsynet saknar en närmare bedömning av konsekvenser för lagförändringen. Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart