Nya styrelseledamöter

Författare:

|

Datum:

|

Vi välkomnar Göran Gräslund, Simone Fischer-Hübner och Maria Wellmert, som valdes in i Forum för dataskydds styrelse vid årsmötet den 24 maj.

Göran Gräslund har arbetat med med integritetsfrågor och dataskydd de senaste 14 åren, bl a som utredare åt regeringen och under åren 2004- 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade han med arbetsgivarpolitik och HR-frågor i olika funktioner.

Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt. Simone Fischer-Hübner koordinerar det svenska IT-säkerhetsnätverket SWITS.

Maria Wellmert var tidigare gymnasielärare i engelska och historia, men har nu hunnit arbeta med informationssäkerhet i sex år. Hon arbetar idag som informationssäkerhetsansvarig vid IST Group AB. Hennes hjärtefrågor är integritetsfrågor som rör barn och ungdomar, särskilt ur ett skolperspektiv.

Fredrik Svärd
Generalsekreterare Forum för dataskydd