Nya styrelseledamöter

Vi välkomnar Göran Gräslund, Simone Fischer-Hübner och Maria Wellmert, som valdes in i Forum för dataskydds styrelse vid årsmötet den 24 maj.

Göran Gräslund har arbetat med med integritetsfrågor och dataskydd de senaste 14 åren, bl a som utredare åt regeringen och under åren 2004- 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade han med arbetsgivarpolitik och HR-frågor i olika funktioner.

Simone Fischer-Hübner är ansvarig för Privacy & Security-forskningen vid Karlstad universitet, där hon varit verksam som professor sedan år 2000. Hon har forskat om integritet och privacy enhancing technologies (PETs) i över 30 år, är medlem i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsråd och är involverad i en rad H2020-projekt. Simone Fischer-Hübner koordinerar det svenska IT-säkerhetsnätverket SWITS.

Maria Wellmert var tidigare gymnasielärare i engelska och historia, men har nu hunnit arbeta med informationssäkerhet i sex år. Hon arbetar idag som informationssäkerhetsansvarig vid IST Group AB. Hennes hjärtefrågor är integritetsfrågor som rör barn och ungdomar, särskilt ur ett skolperspektiv.

Fredrik Svärd
Generalsekreterare Forum för dataskydd

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart