Nya regler om kamerabevakning

Författare:

|

Datum:

|

Forum för dataskydds lokalavdelning i Region Mitt arrangerade sitt första seminarium strax före julhelgen. Martin Hemberg, jurist vid Datainspektionen, föreläste om nyheterna i den lag som ersätter den nuvarande kameraövervakningslagen i samband med att dataskyddsförordningen börjar gälla i maj i år. Forumets ordförande, vice ordförande och generalsekreterare var också på plats för att berätta om föreningens verksamhet.

Några av nyheterna i kamerabevakningslagen:

Tillståndskravet slopas för andra än myndigheter. Anmälan ska heller inte krävas. Den som använder utrustning för bevakning ska själv svara för att användningen sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Arbetsgivare ska vara skyldiga att förhandla om kamerabevakning på arbetsplatser.

Tillståndskrav ska däremot gälla för brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning, såsom vid polisens hastighetskontroller. Möjligheterna att få tillstånd ökar med den nya lagen.

Vid kamerabevakning ska uppgift lämnas om bevakningen, identiteten hos den som bedriver den, kontaktuppgifter till ev. dataskyddsombud samt i förekommande fall om ljudupptagning. Upplysningskravet gäller inte vid exempelvis polisens automatiska hastighetskontroller, vid risk för allvarlig brottslighet eller hotande eller inträffad olycka.

Datainspektionen ska vara tillsynsmyndighet.