Nya regler om kamerabevakning

Forum för dataskydds lokalavdelning i Region Mitt arrangerade sitt första seminarium strax före julhelgen. Martin Hemberg, jurist vid Datainspektionen, föreläste om nyheterna i den lag som ersätter den nuvarande kameraövervakningslagen i samband med att dataskyddsförordningen börjar gälla i maj i år. Forumets ordförande, vice ordförande och generalsekreterare var också på plats för att berätta om föreningens verksamhet.

Några av nyheterna i kamerabevakningslagen:

Tillståndskravet slopas för andra än myndigheter. Anmälan ska heller inte krävas. Den som använder utrustning för bevakning ska själv svara för att användningen sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Arbetsgivare ska vara skyldiga att förhandla om kamerabevakning på arbetsplatser.

Tillståndskrav ska däremot gälla för brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning, såsom vid polisens hastighetskontroller. Möjligheterna att få tillstånd ökar med den nya lagen.

Vid kamerabevakning ska uppgift lämnas om bevakningen, identiteten hos den som bedriver den, kontaktuppgifter till ev. dataskyddsombud samt i förekommande fall om ljudupptagning. Upplysningskravet gäller inte vid exempelvis polisens automatiska hastighetskontroller, vid risk för allvarlig brottslighet eller hotande eller inträffad olycka.

Datainspektionen ska vara tillsynsmyndighet.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart