Ny vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen

Pga onlinetjänsters centrala ställning i det moderna samhället och den utveckling som möjliggjort sociala medier, e-handel, sökmotorer och liknande tjänster, har Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) ansett att det är lämpligt med en vägledning angående onlinetjänsters tillämpningen av artikel 6.1 b. Detta för att säkerställa att art 6.1.b endast används när det är påkallat.

EDPB uttrycker särskilt att då onlinetjänster kan finansieras på en rad olika sätt, inte sällan på sätt som möjliggör att tredje part kan spåra användarnas mönster och/eller beteenden, krävs ett förtydligande på området.

I yttrandet ger EDPB bland annat vägledning i hur ”nödvändig för att fullgöra ett avtal” i art 6.1.b. ska tolkas (se 2.5 i vägledningen).

Artikel 29- gruppen har tidigare kommit med en vägledning om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i relation till dataskyddsdirektivet, en vägledning som förblir relevant även i relation till dataskyddsförordningen och art 6.1 b.

Läs hela vägledningen här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart