Ny vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen

Pga onlinetjänsters centrala ställning i det moderna samhället och den utveckling som möjliggjort sociala medier, e-handel, sökmotorer och liknande tjänster, har Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) ansett att det är lämpligt med en vägledning angående onlinetjänsters tillämpningen av artikel 6.1 b. Detta för att säkerställa att art 6.1.b endast används när det är påkallat.

EDPB uttrycker särskilt att då onlinetjänster kan finansieras på en rad olika sätt, inte sällan på sätt som möjliggör att tredje part kan spåra användarnas mönster och/eller beteenden, krävs ett förtydligande på området.

I yttrandet ger EDPB bland annat vägledning i hur ”nödvändig för att fullgöra ett avtal” i art 6.1.b. ska tolkas (se 2.5 i vägledningen).

Artikel 29- gruppen har tidigare kommit med en vägledning om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i relation till dataskyddsdirektivet, en vägledning som förblir relevant även i relation till dataskyddsförordningen och art 6.1 b.

Läs hela vägledningen här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart