Ny uppdaterad information gällande hantering av personuppgifter

Författare:

|

Datum:

|

Datainspektionen har tagit fram ny uppdaterad information riktad främst till arbetsgivare för att ge vägledning i hantering av personuppgifter om sina anställda enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Informationen gäller bland annat vägledning kring vad som gäller för rekryteringssystem och kamerabevakning på arbetsplatser.

Undantagsfall

Det är normalt förbjudet för en arbetsgivare att behandla känsliga personuppgifter så som exempelvis medlemskap i en fackförening eller etniskt ursprung men det finns undantag. Således tar även informationen upp och ger vägledning i vad som gäller i undantagsfall.

Både privat och offentlig sektor

Informationen vänder sig främst till arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor, men kan även vara till hjälp för arbetstagare, arbetssökande, fackförbund och branschorganisationer.

Läs mer här och här.