Ny rapport om dataskydd och artificiell intelligens

Artificiell intelligens används bl a för att profilera enskilda i samband med marknadsföring och rekrytering, för att bekämpa brottslighet och i ökande utsträckning för att fatta myndighetsbeslut. Kari Laumann, jurist vid norska Datatilsynet, presenterade rön från en kommande studie om AI, integritet och dataskyddsförordningen vid Nordic Privacy Arena i oktober:

– Vi adresserar artificiell intelligens i vid mening och har tittat på dataminimering, rätten till information och “algorithmic bias” i AI-sammanhang, säger Kari Laumann.

Rapporten tar också upp den så kallade black box-problematiken. Eftersom självlärande algoritmer förändras i takt med att de lär sig kan det vara svårt att överblicka hur de fungerar – även för utvecklarna själva.  Samtidigt ställer dataskyddsförordningen krav på transparens – registrerade har rätt att få information om hur uppgifter hanteras i lätt tillgänglig form och med användning av klart och tydligt språk. Till det kommer reglerna om automatiserade beslut.

– Jag tror att GDPR på det stora hela kan hantera black box-problematiken, men eftersom regleringen ännu inte är implementerad återstår det att se hur gränsfallen kommer hanteras, säger Kari Laumann.

Laumanns presentation vid Nordic Privacy Arena följdes av en paneldiskussion om AI och integritet med Mikael Haglund (CTO IBM Sweden), Rebecka Cedering Ångström (director vid Ericsson Networked Society Lab), Per Meyerdierks (Legal Counsel Google Germany) och Stanley Greenstein (doktor i rättsinformatik vid Stockholms universitet):

Datatilsynets rapport offentliggjordes i början av januari och finns tillgänglig för nedladdning här. Läs också Artikel 29-gruppens riktlinjer om automatiserade beslut och profilering från i höstas.

Fredrik Svärd
fredrik.svard@dpforum.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart