Nu ska GDPR utvärderas

Författare:

|

Datum:

|

Irlands dataskyddsmyndighet har tagit emot fler än 4 000 anmälningar sedan den 25 maj 2018. Kommissionären Helen Dixon beskriver regelverket som något av ”ett mästerverk” och konstaterar att medvetenheten om rättigheter blivit bättre.

Hon berättar också att antalet incidentrapporter ökat, liksom kvaliteten i rapporterna:

Paul Nemitz, direktör vid EU-kommissionen, beskriver också GDPR som en framgångssaga:

– Vi utsattes för alla tänkbara former av lobbying, men regelverket antogs ändå.

Kommissionären Věra Jourová menar att reformen är ett steg i rätt riktning, ”inte bara för Europa, utan för världen”. Hon meddelade på onsdagen att kommissionen nu ska arrangera en konferens för att ”öppet och ärligt” utvärdera reformen och undersöka hur regelverket fungerat i praktiken samt vilken kritik som förekommit. Konferensen äger rum i juni i år.