Nu ska GDPR utvärderas

Irlands dataskyddsmyndighet har tagit emot fler än 4 000 anmälningar sedan den 25 maj 2018. Kommissionären Helen Dixon beskriver regelverket som något av “ett mästerverk” och konstaterar att medvetenheten om rättigheter blivit bättre.

Hon berättar också att antalet incidentrapporter ökat, liksom kvaliteten i rapporterna:

Paul Nemitz, direktör vid EU-kommissionen, beskriver också GDPR som en framgångssaga:

– Vi utsattes för alla tänkbara former av lobbying, men regelverket antogs ändå.

Kommissionären Věra Jourová menar att reformen är ett steg i rätt riktning, “inte bara för Europa, utan för världen”. Hon meddelade på onsdagen att kommissionen nu ska arrangera en konferens för att “öppet och ärligt” utvärdera reformen och undersöka hur regelverket fungerat i praktiken samt vilken kritik som förekommit. Konferensen äger rum i juni i år.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart