Nu har årets lönekartläggning startat!

Författare:

|

Datum:

|

Nu är den årliga kartläggningen igång – där ditt svar är viktigt!

Nu har vi startat den årliga löneundersökningen för Dataskyddsombud.

Syftet med den årliga lönekartläggningen är att:

  • Bidra till att stärka och utveckla yrkesprofessionen för alla som arbetar som Dataskyddsombud i Sverige.
  • Ge en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader.
  • Skapa ett underlag inför kommande lönediskussioner, vare sig det gäller dig själv eller dina medarbetare.

Genom att bidra till denna undersökning skapar du en ökad kunskap om löner, förmåner och arbetsvillkor och tillsammans kan vi skapa bättre villkor för alla Dataskyddsombud i hela Sverige!

Till årets lönekartläggning!

HR Commitment har i över 10 år genomfört löpande löneundersökningar för Sveriges bolagsjurister, Sveriges Compliance Officers och Sveriges internrevisorer i samarbete med respektive yrkesgrupps intresseförening.

Undersökningen är ett samarbete tillsammans med HR Commitment.

Läs mer om HR Commitment här