notebooksbilliger.de bötfälls med 10,4 miljoner euro

Författare:

|

Datum:

|

Dataskyddsmyndigheten i Niedersachsen, Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen), har bötfällt notebooksbilliger.de AG med 10,4 miljoner euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR). Det är den högsta administrativa sanktionsavgiften som myndigheten hittills har utfärdat.

Kamerabevakning utan rättslig grund

Det framgår i LfD Niedersachsens pressmeddelande att notebooksbilliger.de har kamerabevakat sina anställda utan rättslig grund. Kamerabevakningen har skett under en period om två år och kameror har varit uppsatta i olika utrymmen, bland annat i gemensamma utrymmen och försäljningsområden. Syftet med kamerabevakningen var att förebygga och utreda brott men även att spåra flödet av varor i företagets lager.

Endast tillåtet vid misstanke om brott

LfD Niedersachsen påpekar att situationen innefattar ett allvarligt fall av kamerabevakning av anställda och lägger till att företag måste förstå att de med en så intensiv kamerabevakning massivt kränker de anställdas rättigheter. För att förhindra stölder i affärslokaler menar myndigheten att företag behöver överväga andra metoder än kamerabevakning, exempelvis slumpmässiga väskkontroller när anställda lämnar lokalerna. Myndigheten poängterar att kamerabevakning endast är tillåten om det finns en rimlig misstanke om brottslig handling och om så är fallet är det tillåtet för företag att övervaka specifika personer genom kamerabevakning under en begränsad tid. Den kamerabevakning som skett i företagets lokaler har varken varit tidsbegränsad eller varit riktad mot specifika anställda, den har inte varit proportionerlig och den strider mot artiklarna 5 och 6 i GDPR.

Läs pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.