notebooksbilliger.de bötfälls med 10,4 miljoner euro

Dataskyddsmyndigheten i Niedersachsen, Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen), har bötfällt notebooksbilliger.de AG med 10,4 miljoner euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR). Det är den högsta administrativa sanktionsavgiften som myndigheten hittills har utfärdat.

Kamerabevakning utan rättslig grund

Det framgår i LfD Niedersachsens pressmeddelande att notebooksbilliger.de har kamerabevakat sina anställda utan rättslig grund. Kamerabevakningen har skett under en period om två år och kameror har varit uppsatta i olika utrymmen, bland annat i gemensamma utrymmen och försäljningsområden. Syftet med kamerabevakningen var att förebygga och utreda brott men även att spåra flödet av varor i företagets lager.

Endast tillåtet vid misstanke om brott

LfD Niedersachsen påpekar att situationen innefattar ett allvarligt fall av kamerabevakning av anställda och lägger till att företag måste förstå att de med en så intensiv kamerabevakning massivt kränker de anställdas rättigheter. För att förhindra stölder i affärslokaler menar myndigheten att företag behöver överväga andra metoder än kamerabevakning, exempelvis slumpmässiga väskkontroller när anställda lämnar lokalerna. Myndigheten poängterar att kamerabevakning endast är tillåten om det finns en rimlig misstanke om brottslig handling och om så är fallet är det tillåtet för företag att övervaka specifika personer genom kamerabevakning under en begränsad tid. Den kamerabevakning som skett i företagets lokaler har varken varit tidsbegränsad eller varit riktad mot specifika anställda, den har inte varit proportionerlig och den strider mot artiklarna 5 och 6 i GDPR.

Läs pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart