Norskt sjukhus döms till 1 200 000 NOK

Det norska sjukhuset Østfold HF döms till 1 200 000 norska kronor i böter då sjukhuset under 2013-2019 lagrat patientdata där bland annat åtkomstkontroll saknas. Händelsen blev känd efter en avvikelserapport sjukhuset gjorde. 

Brist på informationssäkerhet

Det norska sjuhuset har lagrat personuppgifter på ett felaktigt sätt som inte går i linje med informationssäkerheten. Platsen där uppgifterna lagrats saknar dessutom åtkomstkontroll och de lagrade personuppgifterna har varit tillgängliga för alla anställda på sjukhuset. Den lagrade datan var listor över utskrivna patienter, så kallade USK-listor, vilka innehöll känslig patientinformation.  

Listorna innehöll; en uppdaterad USK-lista som inkluderade cirka 25-30 patienter. Denna lista uppdateras var 15:e minut. En historik-USK-lista från 2013 till 2019, med 13 800 patienter och 26 566 utskrivningar samt två förteckningar över födelsetal och inskrivningsorsak med en omfattning om cirka 30 patienter.

Demografisk karaktär

De personuppgifter listorna omfattade var av demografisk karaktär och innehöll bland annat namn, födelsedatum, kommun och avdelningstillhörighet. Två av listorna innehöll patientens födelsenummer och inskrivningsorsak.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart