Norskt förslag på ny e-lag

Författare:

|

Datum:

|

Norska Datatilsynet är kritiska mot regeringens förslag till ny underrättelselag (e-lag). De anser att förslagets räckvidd är osäkert och att det är oklart vem och vilka grupper som påverkas. Regeringens förslag innebär i stora drag att alla kommunikationskanaler som används blir mål för övervakning. Läs mer här.