Norska idrottsförbundet meddelas om överträdelseavgift på 2,5 miljoner norska kronor

Norska Datatilsynet meddelar norska idrottsförbundet (NIF) om överträdelseavgift efter en personuppgiftsincident. Det rör sig om att personlig information om 3,2 miljoner personer legat tillgänglig online i 87 dagar. Incidenten inträffade efter ett fel i samband med testning av en molntjänst. Datatilsynet anser att NIF brister i sina säkerhetsrutiner för testning och att det var onödigt att testa molntjänsten med en så stor omfattning av personuppgifter.

Drygt 500 tusen barn drabbade

Den personliga information som exponerats är namn, kön, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-post och klubbanslutning. Av de 3,2 miljoner personer som drabbats av avvikelsen var 486 447 barn i åldern 3-17 år. Den norska dataskyddsmyndigheten har dock inte någon information om att obehöriga faktiskt har utnyttjat avvikelsen.

Tidsfrist för feedback

Överträdelseavgiften på 2,5 miljoner norska kronor anser Datatilsynet vara rimlig för denna överträdelse. Datatilsynet påpekar dock att detta är ett meddelande om överträdelseavgift som NIF har möjlighet att lämna kommentarer på innan ett slutgiltigt beslut fattas. Föreningen har fått en tidsfrist den 4 januari 2021 för feedback.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart