Norska Folkhälsoinstitutets svarsbrev angående stoppet av appen Smittestopp

Den 15 juni i år meddelade Norska Datatilsynet att de väljer att införa ett tillfälligt förbud mot behandling av personuppgifter som är kopplade till appen Smittestopp. Anledningen till anmälan är att Datatilsynet ifrågasätter bristen på valfrihet för användaren. Det Norska Folkhälsoinstitutet hade fram till den 23 juni att dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet av appen.

Igår, 24 juni, skickade det Norska Folkhälsoinstitutets svar till Norska Datatilsynet gällande beslutet om tillfälligt stopp av användandet av appen Smittestopp. I svarsbrevet går att läsa att det Norska Folkhälsoinstitutet bland annat kommer fortsätta samt förbättra arbetet kring tekniska lösningar. De understryker även att digital smittspårning är viktig för att förhindra och förebygga spridning av smitta samt att det är mycket angeläget att sätta appen i bruk igen. 

För att ta del av svarsbrev och tillhörande bilagor klicka dig vidare här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart