Norska Folkhälsoinstitutets svarsbrev angående stoppet av appen Smittestopp

Författare:

|

Datum:

|

Den 15 juni i år meddelade Norska Datatilsynet att de väljer att införa ett tillfälligt förbud mot behandling av personuppgifter som är kopplade till appen Smittestopp. Anledningen till anmälan är att Datatilsynet ifrågasätter bristen på valfrihet för användaren. Det Norska Folkhälsoinstitutet hade fram till den 23 juni att dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet av appen.

Igår, 24 juni, skickade det Norska Folkhälsoinstitutets svar till Norska Datatilsynet gällande beslutet om tillfälligt stopp av användandet av appen Smittestopp. I svarsbrevet går att läsa att det Norska Folkhälsoinstitutet bland annat kommer fortsätta samt förbättra arbetet kring tekniska lösningar. De understryker även att digital smittspårning är viktig för att förhindra och förebygga spridning av smitta samt att det är mycket angeläget att sätta appen i bruk igen. 

För att ta del av svarsbrev och tillhörande bilagor klicka dig vidare här.