Norska Datatilsynet saknar närmare bedömning av integritetskonsekvenser

Författare:

|

Datum:

|

NVE vill kreditkontrollera och se polisintyg på anställda då de anställda får tillgång till klassificerade anläggningar och system. Genom ett nytt lagförslag om regler i personalkontroll ska de kunna få detta. Det är oklart varför NVE vill skärpa personliga kontroller av personal och Datatilsynet saknar en närmare bedömning av konsekvenser för lagförändringen. Läs mer här.