Norska Datatilsynet bötfäller Bergen kommun med 3 miljoner norska kronor

Författare:

|

Datum:

|

I oktober 2019 underrättades Datatilsynet om ett brott mot personuppgiftslagen gällande kommunens nya kommunikationsverktyg Vigilo. Vigilo innehåller en modul som gör det möjligt för skola och föräldrar att kommunicera via en portal eller applikation. Bergen kommun har dock inte fastställt eller kommunicerat ut nödvändiga riktlinjer innan verktyget togs i bruk.

Sekretessbelagd information

Datatilsynet informerade Bergen kommun om böter i våras och nu har det slutgiltiga beslutet om böter tagits. I beslutet betonas att kommunen inte har fastställt eller kommunicerat ut de nödvändiga riktlinjerna för att information om barn ska behandlas med högsta grad av sekretess och särskilt barn som registrerats med särskild sekretess. Det har framkommit att information om barn med särskild sekretess istället varit tillgänglig för obehöriga och i ett fall har en kontaktlista med personlig information distribuerats till obehöriga.

Läs mer här.