Norska Datatilsynet bötfäller Bergen kommun med 3 miljoner norska kronor

I oktober 2019 underrättades Datatilsynet om ett brott mot personuppgiftslagen gällande kommunens nya kommunikationsverktyg Vigilo. Vigilo innehåller en modul som gör det möjligt för skola och föräldrar att kommunicera via en portal eller applikation. Bergen kommun har dock inte fastställt eller kommunicerat ut nödvändiga riktlinjer innan verktyget togs i bruk.

Sekretessbelagd information

Datatilsynet informerade Bergen kommun om böter i våras och nu har det slutgiltiga beslutet om böter tagits. I beslutet betonas att kommunen inte har fastställt eller kommunicerat ut de nödvändiga riktlinjerna för att information om barn ska behandlas med högsta grad av sekretess och särskilt barn som registrerats med särskild sekretess. Det har framkommit att information om barn med särskild sekretess istället varit tillgänglig för obehöriga och i ett fall har en kontaktlista med personlig information distribuerats till obehöriga.

Läs mer här.  

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart