Nestor SAS bötfälls med 20 000 euro

Författare:

|

Datum:

|

Den 5 december 2021 meddelade den franska dataskyddsmyndigheten, Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, CNIL, att de ålägger Nestor SAS med böter om 20 000 euro då företaget har skickat e-postmeddelanden utan samtycke till 653 033 personer sedan 2017.

Brott mot CPCE och GDPR

Handlingen bryter mot artikel L-34-5 i franska post- och elektronisk kommunikationslagen (CPCE) samt GDPR. Nestor har skickat e-postmeddelanden till personer som har skapat ett konto på Nestors webbplats eller mobilapplikation och samlat in data ifrån de onlineforumlär som använts vid skapandet av ett konto.

Nestor misslyckats med dataskyddsåtgärder

CNIL betonar att Nestor i samband med onlineformuläret för insamling av personuppgifter inte informerat individerna om insamlingen av personuppgifter och i mobilapplikationen lämnades inte heller nödvändig information om personuppgiftsbehandlingen. Detta har resulterat i att CNIL fann att Nestor i strid med artikel 12 och 13 i GDPR inte lämnat nödvändig information om behandlingen av personuppgifter till de berörda registrerade. CNIL fann dessutom att Nestor inte har gett de registrerade tillgång till de personuppgifter som behandlats, vilket gjorde att CNIL ansåg att Nestor agerat i strid med även artikel 15 GDPR. Nestor har även misslyckats i att implementera lämpliga dataskyddsåtgärder, såsom användning av ett starkt lösenord vid skapande av ett konto på webbplatsen eller i mobilapplikationen, skriver CNIL på sin webbplats.

Läs mer här.