Nära 100 europeiska apotek delade medicinsk information med Facebook

Nära 100 europeiska apotek delade medicinsk information med Facebook

Författare:

|

Datum:

|

Den 12 april 2023 avslöjade Sveriges Radios Ekot att drygt 100 nätapotek i Europa delat känsliga uppgifter med Facebook. Informationen omfattade uppgifter om kundernas sökningar och onlineköp. Därmed avslöjades deras privata medicinska behov, såsom att man sökt behandling för potensproblem, graviditetstester och tarmproblem.

Sven Carlsson och Sascha Granberg är grävande journalister hos Sveriges Radio. De upptäckte nyligen att personuppgifterna delas när apoteken använde Facebooks spårningsverktyg, Facebook Pixeln, för att spåra kunderna. Verktyget gör det möjligt för Facebook att övervaka användarnas beteende på apotekens webbplatser, bland annat vilka varor de tittar på och köper, samt deras e-postadresser och telefonnummer. Apoteken använder främst Facebook Pixeln för att rikta sig till samma kunder genom annonsering i sociala medier och för att utvärdera hur framgångsrika deras marknadsföringskampanjer är.

Förra året avslöjade Ekots journalister att tre svenska apotekskedjor på samma sätt misstänktes ha delat detaljerade data om sina kunder med Facebook. Forum för Dataskydd rapporterade i fjol Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) planerade att utreda företagens skäl för att dela med sig av personlig information och hur de följde dataskyddsreglerna. Enligt radioprogrammet pågår utredningen fortfarande. 

I nyhetsinslaget sa reportern Sven att apoteken bör vara försiktiga eftersom Facebook aktivt får tillgång till känslig information när man installerar spårningsverktyg. Många apotek är dock omedvetna om i vilken omfattning uppgifterna delas. Efter att de konfronterats med frågan har de flesta apotek slutat dela med sig av sådan information. 

Uppgifternas känsliga karaktär väcker frågan om huruvida de bör klassificeras som personuppgifter om hälsa enligt Ekot. De svenska myndigheterna undersöker för närvarande denna fråga. Europaparlamentarikern Birgit Zippel hävdar att ett enda besök på ett apotek kan avslöja detaljer om en persons hälsa och därmed är känsliga personuppgifter. 

Facebook har avböjt att medverka i intervjuer i frågan, men svarade Sveriges Radio i ett e-postmeddelande att annonsörer enligt Facebooks regler inte får skicka dem personuppgifter om hälsa. Journalisternas avslöjande som inslaget handlar om visar dock på hundra fall i hela Europa där sådana uppgifter delats. Facebook hävdar att man har infört ett filter för att förhindra lagring av denna information, men det är fortfarande osäkert hur effektiv denna åtgärd är. 

Det är oklart hur Facebook använder denna information eller om den säljs till tredje part. Facebooks främsta intresse är att använda uppgifterna för att generera intäkter genom riktad reklam. I vilken utsträckning denna praxis bryter mot dataskyddsbestämmelserna har ännu inte klarlagts, eftersom IMY för närvarande utreder de tre apoteken säger Sven Carlsson.

Läs mer

Sveriges Radio, Ekot, 12 April 2023 

Forum för Dataskydd, 7 juni 2023