Medverka i 2018 års lönebarometer

Författare:

|

Datum:

|

HR Commitment har under flera år genomfört löpande löneundersökningar för Sveriges bolagsjurister, Sveriges Compliance Officers och Sveriges internrevisorer i samarbete med respektive yrkesgrupps intresseförening. Forum för dataskydd har beslutat att genomföra en liknande årlig undersökning med fokus på dataskyddsområdet.

Syftet med undersökningen är att ge en bild av löneläget och arbetsvillkor och att ge dig som arbetar med dataskyddsfrågor underlag inför kommande lönediskussioner, vare sig det gäller dig själv eller dina medarbetare. Ju fler som deltar desto mer rättvisande och användbart blir resultatet.

Resultatet presenteras vid Forum för Dataskydds årsmöte och gravöl för personuppgiftslagen den 24 maj.

Till undersökningen