”Med känsligare uppgifter kommer större krav”

Författare:

|

Datum:

|

I veckan avslöjande tidningen Computer Sweden att miljontals telefonsamtal till Vårdguiden 1177 ska ha funnits tillgängliga som ljudfiler på en oskyddad server. 57 000 svenska telefonnummer förekommer enligt uppgift i databasen.

Forum för dataskydds ordförande Caroline Olstedt Carlström kommenterade uppgifterna i Expressen på måndagen:

– Det kan vara både hälsodata och information om barn. Det är väldigt allvarligt eftersom det är extra känslig information. Med känsligare uppgifter kommer också ett större krav på att underleverantören lever upp till säkerhetskraven. De måste se till att ha en tillförlitlig kontroll.

Rose-Mharie Åhlfeldt, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och styrelseledamot i Forum för dataskydd, kommenterar det inträffade i Dagens Nyheter.

– Det som förvånar är att avtalsskrivningen vid upphandlingar inte blivit bättre. Och bara för att ett avtal är skrivet, betyder det inte att man kan strunta i att göra uppföljningar med leverantörerna.

Åhlfeldt konstaterar också i en artikel i Svenska Dagbladet att informationssäkerhet är ett eftersatt område i Sverige.

Datainspektionen har nu inlett tillsynsärenden, bl a mot Inera, som utvecklar och förvaltar tjänster inom e-hälsa på uppdrag av regioner och kommuner.