Matleverantören Foodora blivit hackat

Författare:

|

Datum:

|

Det har visat sig att den populära matleverantören Foodoras databas blivit hackat. I databasen fanns 25 000 svenska kunder och sammanlagt rör det sig om 480 000 personer i bland annat länder som Tyskland och Frankrike.

Säkerställa användningen av personuppgifter i samband med test

Klassificering av personuppgifter samt identifiering av rätta syften och användningsområden är ett viktigt steg i skyddet av information. Varje organisation behöver säkerställa att uppgifterna endast används för de syften som uppgivits samt skyddas i tillräcklig mån. Ofta innefattar det inte att använda en användardatabas för testning, men om så skulle ske kräver det lika hög säkerhet som i produktionsmiljön.

Svenska användare ska vara informerade och incidenten har anmälts till tyska myndigheter eftersom Foodora ägs av det börsnoterade tyska bolaget Delivery Hero.

Läs mer här.