Matleverantören Foodora blivit hackat

Det har visat sig att den populära matleverantören Foodoras databas blivit hackat. I databasen fanns 25 000 svenska kunder och sammanlagt rör det sig om 480 000 personer i bland annat länder som Tyskland och Frankrike.

Säkerställa användningen av personuppgifter i samband med test

Klassificering av personuppgifter samt identifiering av rätta syften och användningsområden är ett viktigt steg i skyddet av information. Varje organisation behöver säkerställa att uppgifterna endast används för de syften som uppgivits samt skyddas i tillräcklig mån. Ofta innefattar det inte att använda en användardatabas för testning, men om så skulle ske kräver det lika hög säkerhet som i produktionsmiljön.

Svenska användare ska vara informerade och incidenten har anmälts till tyska myndigheter eftersom Foodora ägs av det börsnoterade tyska bolaget Delivery Hero.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart