Lönebarometern 2023

Författare:

|

Datum:

|

Om lönekartläggningen:

Nu är 2023 års lönekartläggning för dataskyddsspecialister som vi har tagit fram i samarbete med Commitment Search klar. Läs mer om resultatet i Lönebarometern 2023.

Commitment Search har sedan 2018 genomfört löneundersökningar bland dataskyddsspecialister i Sverige. Resultatet hjälper till att öka transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för de som arbetar som dataskyddsspecialister i Sverige. Det ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visa på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader. Resultaten som framkommer ska ses som en indikation och riktning om läget på arbetsmarknaden, och inte som en absolut bild över verkligheten.

Samtliga medlemmar i Forum för Dataskydd har erbjudits att medverka i lönekartläggningen och deltagandet har varit helt anonymt. Lönekartläggning 2023 har utvecklats mot bakgrund av de positiva kommentarer och den konstruktiva feedback som respondenter gav vid förra undersökningen. Det gör att vissa av frågeställningarna inte har jämförande siffror från 2022. Totalt sett är det 488 personer som valt att svara på 2023 års lönekartläggning.

I lönekartläggningen kan du bland annat läsa om

  • hur lönen för dataskyddsspecialister har utvecklats över tid
  • medellönen i årets undersökning
  • de främsta orsakerna till att inte söka ett nytt jobb
  • efterfrågan på dataskyddsspecialister
  • hur goda befordringsmöjlighetern bedöms vara