Lönebarometern 2020

Författare:

|

Datum:

|

HR Commitment har under flera år genomfört löpande löneundersökningar för Sveriges bolagsjurister, Sveriges Compliance Officers och Sveriges internrevisorer i samarbete med respektive yrkesgrupps intresseförening. Syftet med undersökningen är att ge en bild av löneläget och arbetsvillkor och att ge dig som arbetar med dataskyddsfrågor underlag inför kommande lönediskussioner, vare sig det gäller dig själv eller dina medarbetare. 

Forum för Dataskydd anlitade HR Commitment för att genomföra den årliga undersökningen för 2020, se länkar till resultatet nedan.

Resultatet av undersökningen finns på svenska här och på engelska här (in english).