Lejre kommun ålagd böter om 50 000 DKK

Författare:

|

Datum:

|

Det danska Datatilsynet anmäler Lejre kommun till polisen då kommunen inte uppfyller kraven för en lämplig säkerhetsnivå i dataskyddsförordningen. 

Brott mot personuppgiftssäkerheten

Lejre kommun i Danmark ha blivit ålagd böter om 50 000 danska kronor då de som registreringsansvariga inte uppfyller skyldigheten att upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta blev det danska Datatilsynet varse om när kommunen rapporterade ett brott mot personuppgiftssäkerheten. Det visade sig att kommunens enhet, Center för barn och unga, har haft en praxis där protokoll från möten innehållandes personuppgifter av särskild karaktär laddats upp på kommunens personalportal. Denna portal har en stor del av kommunens anställda tillgång till, även de som inte arbetar specifikt med dessa ärenden. 

Lämpliga säkerhetskrav

Konfidentiell information som denna bör skyddas med åtkomstkontroll och det bör endast vara anställda med ett arbetsrelaterat behov som ska ha tillgång till informationen. Ytterligare en nödvändig säkerhetsåtgärd är att logga all personal som tar del av informationen, poängterar Frederik Viksøe Siegumfeldt, chef för Datatilsynets övervakningsenhet.

Läs mer här.