Lejre kommun ålagd böter om 50 000 DKK

Det danska Datatilsynet anmäler Lejre kommun till polisen då kommunen inte uppfyller kraven för en lämplig säkerhetsnivå i dataskyddsförordningen. 

Brott mot personuppgiftssäkerheten

Lejre kommun i Danmark ha blivit ålagd böter om 50 000 danska kronor då de som registreringsansvariga inte uppfyller skyldigheten att upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta blev det danska Datatilsynet varse om när kommunen rapporterade ett brott mot personuppgiftssäkerheten. Det visade sig att kommunens enhet, Center för barn och unga, har haft en praxis där protokoll från möten innehållandes personuppgifter av särskild karaktär laddats upp på kommunens personalportal. Denna portal har en stor del av kommunens anställda tillgång till, även de som inte arbetar specifikt med dessa ärenden. 

Lämpliga säkerhetskrav

Konfidentiell information som denna bör skyddas med åtkomstkontroll och det bör endast vara anställda med ett arbetsrelaterat behov som ska ha tillgång till informationen. Ytterligare en nödvändig säkerhetsåtgärd är att logga all personal som tar del av informationen, poängterar Frederik Viksøe Siegumfeldt, chef för Datatilsynets övervakningsenhet.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart