Dataskyddsombud till Säkerhetspolisen i Stockholm

Är du jurist med expertkunskap inom personuppgifter och informationshantering? Vi söker nu ett dataskyddsombud som vill ha en utmanande och intressant roll i Säkerhetspolisens komplexa och omfattande arbete med personuppgiftsbehandling. Välkommen att söka ett arbete där du är med och gör skillnad.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-04-03
Referensnummer: 2022-4658

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det här är ditt uppdrag
Som dataskyddsombud är ditt uppdrag ytterst att upprätthålla Säkerhetspolisens höga förtroende i samhället genom att värna den enskildes integritet. I din roll innebär det att granska och lämna rådgivning om myndighetens personuppgiftsbehandling.

Utifrån identifierade risker prioriterar, planerar och genomför du granskningar och rådgivningar som är väsentliga för myndigheten. I rollen arbetar du oberoende och självständigt och kommunicerar resultat direkt till säkerhetspolischefen och andra berörda.

I rollen ingår också att övervaka åtgärdshanteringen efter genomförd insats och vara ett stöd till säkerhetspolischefen inför beslut om att avsluta uppföljningsärenden med anledning av genomförd granskning. Det kan också bli aktuellt för dig att ge myndigheten råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och att kontrollera att den genomförs på ett korrekt sätt.

Som dataskyddsombud verkar du även i olika externa sammanhang. Exempelvis har du kontakt med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Integritetsskyddsmyndigheten. Du fungerar som kontaktperson för enskilda i frågor som rör behandling av personuppgifter och bidrar i arbetet vid myndigheten med att upprätthålla en god kultur för att värna enskildas integritet.

Din placering är i Stockholm, men resor inom Sverige förekommer.

De här kvalifikationerna söker vi hos dig:

 • Juridisk eller affärsjuridisk utbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som myndigheten bedömer är relevant för tjänsten
 • Erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete med personuppgifter och informationshantering
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:

 • Erfarenhet av arbete med personuppgiftsfrågor vid brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet
 • Fördjupade kunskaper inom dataskyddslagstiftning
 • Erfarenhet av att arbeta med tolkning och tillämpning av rättsakter från EU
 • Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta med, eller kunskap om, informationssäkerhet
 • Genomfört notarie- eller assessorstjänstgöring

Det här är kollegan vi söker
Du är en proaktiv och lösningsorienterad person som inger förtroende och har hög integritet. Ödmjukhet och lyhördhet utmärker dig, vilket behövs för att lyssna in verksamhetens behov och samtidigt värna dataskyddsombudets uppdrag och integritet.

Säkerhetspolisens uppdrag är komplext och omfattningen av myndighetens personuppgiftsbehandling innebär att det ställs särskilda krav på funktionen som dataskyddsombud. Komplexiteten i uppdraget kräver juridisk skicklighet och mycket god analytisk förmåga.

Som person är du engagerad och driver och planerar självständigt ditt arbete utifrån tidsatta mål. Du har förmåga att se helheten för verksamheten och dess informationsflöde och skapar värde för myndigheten. Du har intresse för teknik och ditt fokus ligger på att ständigt lära och förbättra dataskyddsombudets metod.

Då du har många kontaktytor, både inom och utanför den egna organisationen, ser vi att din kommunikativa förmåga är avgörande för att lyckas med ditt uppdrag. Du skapar goda relationer och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Läs mer och ansök på säkerhetspolisen.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart