Lagring av patientuppgifter kan strida mot lagen

Författare:

|

Datum:

|

Region Skåne erbjuder videobesök till patienter. Dock lagras vissa uppgifter utomlands, vilket patienterna inte informerats om. Mobilnummer och IP-adresser lagras och kan nås av personal hos leverantören och regionen bedömer att utlämnandet kan strida mot lagen i detta pilotprojekt. Det finns även andra risker, såsom att leverantörens personal kan få tillgång till krypteringsnycklar som öppnar upp till patientuppgifter. Läs mer här.