Kroatisk lägesrapport om e-privacyförordning

Författare:

|

Datum:

|

Det kroatiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har lagt fram en lägesrapport om senaste utkastet till e-privacy-förordning. Det nya utkastet innehåller möjligheten att förlita sig på legitimt intresse för elektronisk kommunikation och att placera cookies på slutanvändarnas terminaler. Läs mer här.