Kinas Corporate Social Credit System

Författare:

|

Datum:

|

Forum för Dataskydd höll en intressant och välbesökt nätverksfrukost på Säkerhet Syd i Malmö 27 februari. Forumets Elin van Beesel pratade om Kinas nya Corporate Social Credit System.

Elin gav en inblick i Kinas nya system som bevakar dina dagliga aktiviteter och rankar beteende positivt eller negativt utifrån ett system regeringen bestämt. Människor tilldelas ett personligt score card som listas offentligt där vem som helst kan se om du är en pålitlig person eller ej. Elin pratade även om att utländska bolag påverkas av detta och vad vi ska tänka på framåt. Fler seminarier kommer hållas under våren i Stockholm och Göteborg.