Känslig personuppgift publicerades på kommuns webb

Författare:

|

Datum:

|

Datainspektionen har gjort en granskning mot Hälso- och sjukvården i Örebro län efter ett klagomål gällande känslig personuppgift där det framkom att det publicerats offentligt på kommunens webb. Granskningen visar även att det inte finns några rutiner gällande publicering av handlingar och personuppgifter.
Läs mer här.