Kalendarium 2018

Författare:

|

Datum:

|

Vi arrangerar nätverksträffar på samtliga orter inom kort och uppdaterar kalendariet allt eftersom. Vi skickar inbjudningar separat inför varje tillfälle. Seminarier spelas in och publiceras under medlemssidorna.

27 september: Att arbeta som dataskyddsombud – Region Mitt (Sundsvall)
27 september: Informationssäkerhet och GDPR – Region Sydost (Växjö)
27 september: IT, IT-säkerhet och GDPR – Malmö
28 september: Dataskyddsombudets roll i praktiken – Göteborg
15 oktober: Seminarium (ämne anges inom kort), Stockholm
12-13 november: Nordic Privacy Arena 2018
28 november: Tillsyn och sanktioner under GDPR – Region Sydost (Växjö)
10 december: Glöggmingel, Stockholm

Tidigare datum:

2 maj: GDPR för journalister, Stockholm
3 maj: GDPR i praktiken, Växjö
14 maj: Blockchain och dataskydd, Stockholm
14 maj: Digitalt självförsvar, Sundsvall
24 maj: Årsmöte, Gravöl för personuppgiftslagen, Stockholm
14 juni: Sommarmingel
20 september: Insamling av personuppgifter på nätet

För mer information och anmälan, klicka här.