JO-kritik för överföring av journaluppgifter till USA

JO kritiserar Region Halland för att ha lämnat ut pseudonymiserade uppgifter ur patientjournaler till en organisation i USA.

Flera omständigheter borde manat till försiktighet, menar JO, som konstaterar att det rör sig om uppgifter av mycket integritetskänsligt slag och att det varit möjligt att identifiera individer med hjälp av en referensfil. Minst åtta medarbetare varav tre konsulter ska ha haft tillgång till referensfilen.

Regionen kritiseras för att ha lämnat ut personuppgifter i strid med då gällande lagstiftning och för bristande dokumentation. Mottagaren var inte ansluten till Safe Harbor-principerna, och partnerna hade inte tecknat standardavtalsklausuler.

Läs beslutet i dess helhet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart