JO-kritik för överföring av journaluppgifter till USA

Författare:

|

Datum:

|

JO kritiserar Region Halland för att ha lämnat ut pseudonymiserade uppgifter ur patientjournaler till en organisation i USA.

Flera omständigheter borde manat till försiktighet, menar JO, som konstaterar att det rör sig om uppgifter av mycket integritetskänsligt slag och att det varit möjligt att identifiera individer med hjälp av en referensfil. Minst åtta medarbetare varav tre konsulter ska ha haft tillgång till referensfilen.

Regionen kritiseras för att ha lämnat ut personuppgifter i strid med då gällande lagstiftning och för bristande dokumentation. Mottagaren var inte ansluten till Safe Harbor-principerna, och partnerna hade inte tecknat standardavtalsklausuler.

Läs beslutet i dess helhet här.