JO-kritik för överföring av journaluppgifter till USA

JO kritiserar Region Halland för att ha lämnat ut pseudonymiserade uppgifter ur patientjournaler till en organisation i USA.

Flera omständigheter borde manat till försiktighet, menar JO, som konstaterar att det rör sig om uppgifter av mycket integritetskänsligt slag och att det varit möjligt att identifiera individer med hjälp av en referensfil. Minst åtta medarbetare varav tre konsulter ska ha haft tillgång till referensfilen.

Regionen kritiseras för att ha lämnat ut personuppgifter i strid med då gällande lagstiftning och för bristande dokumentation. Mottagaren var inte ansluten till Safe Harbor-principerna, och partnerna hade inte tecknat standardavtalsklausuler.

Läs beslutet i dess helhet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart