Italiensk vårdgivare i Emilia-Romagna får sanktionsavgift med 50 000 euro för brott mot GDPR

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har utfärdat en sanktionsavgift enligt GDPR mot en italiensk vårdgivare efter att information om en patient överlämnats telefonledes till en anhörig.

Oavsiktligt lämnat ut information

Av Garantes beslut framkommer att sjukvårdspersonal på en gynekologmottagning i Emilia-Romagna oavsiktligt har kontaktat patientens man och delgett information om att patienten besökt mottagningen. Informationen har lämnats ut trots att patienten uttryckligen begärt att ingen tredje part eller familjemedlem skulle få ta del av den. Enligt vårdgivaren ska inte information om patientens hälsotillstånd lämnas ut.

Brott mot GDPR i flera avseenden

Garante har beslutat att utfärda en sanktionsavgift mot vårdgivaren om 50 000 euro eftersom denna typ av incident strider mot artiklarna 5.1 (a), (d) samt 9 i GDPR. Myndigheten anser även att vårdgivaren brutit mot artikel 32 (1) i GDPR eftersom vårdgivaren inte har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera patientjournaler och telefonnummer.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart