Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) har beslutat om 150 miljoner kronor i sanktionsavgifter under 2020

Författare:

|

Datum:

|

I ett pressmeddelande från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) framgår att myndigheten har beslutat om sanktionsavgifter om 150 miljoner kronor år 2020. Avgifterna har framförallt delats ut till företag som inte följt dataskyddsförordningen, GDPR.

Halverat handläggningstiden

Av pressmeddelandet framgår att myndigheten har inlett 52 tillsynsärenden och avslutat 53. I 15 tillsynsärenden fattade myndigheten beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor. Myndigheten har under 2020 tagit emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattat beslut i över 1 000 ärenden om kamerabevakning. Det framkommer även av pressmeddelandet att myndigheten har halverat handläggningstiden för tillstånd samt att de har utvecklat samverkan med flera myndigheter och organisationer.

Slutligen meddelar myndigheten att de kommer ”att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare.”

Ta del av hela pressmeddelandet här och årsredovisningen i pdf-format här.