Integritetsskyddsmyndigheten ålägger Polismyndigheten en administrativ sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor

Författare:

|

Datum:

|

I februari 2020 uppmärksammades Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom uppgifter i media att brottsbekämpande myndigheter i Sverige kan ha använt sig av den amerikanska appen Clearview AI för ansiktsigenkänning.

Anställda använt Clearview AI utan att tillhandahållit appen av Polismyndigheten  

Under våren 2020 framgår det i yttranden från Polismyndigheten att appen använts av några anställda inom myndigheten vid ett antal tillfällen utan att myndigheten tillhandahållit de anställda appen. Enligt IMY har polismyndigheten brustit i flera avseenden i sitt personuppgiftsansvar vid användningen av appen. Polismyndigheten har en tydlig lagstiftning kring hur personuppgifter ska behandlas, särskilt inom den brottsbekämpande verksamheten. De har ett ansvar att säkerställa att personalen känner till vilka regler som gäller, skriver IMY på sin webbplats.

Anställda vid Nationella Operativa Avdelningen och region Syd

Enligt Polismyndigheten har appen använts av totalt sex anställda varav fem av dem använt appen i operativ verksamhet vid några tillfällen under perioden hösten 2019 till och med 3 mars 2020. Det är anställda vid Nationella Operativa Avdelningen (NOA) samt region Syd som använt appen. När användandet av appen blev känt i media gick Polismyndighetens dataskyddsombud ut med en rekommendation om att Nationellt Forensiskt Centrum och NOA skulle klargöra och sprida att sådan användning inte var tillåten.

Administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor

Med stöd av 6 kap. 1 § brottsdatalagen ålägger IMY Polismyndigheten en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor. De åläggs även att informera de personer vars uppgifter matats in i appen, när sekretessbestämmelser så tillåter, samt, om möjligt, radera de inmatade personuppgifterna från appen.

Läs mer här.