Integritetsskyddsmyndigheten ålägger Polismyndigheten en administrativ sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor

I februari 2020 uppmärksammades Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom uppgifter i media att brottsbekämpande myndigheter i Sverige kan ha använt sig av den amerikanska appen Clearview AI för ansiktsigenkänning.

Anställda använt Clearview AI utan att tillhandahållit appen av Polismyndigheten  

Under våren 2020 framgår det i yttranden från Polismyndigheten att appen använts av några anställda inom myndigheten vid ett antal tillfällen utan att myndigheten tillhandahållit de anställda appen. Enligt IMY har polismyndigheten brustit i flera avseenden i sitt personuppgiftsansvar vid användningen av appen. Polismyndigheten har en tydlig lagstiftning kring hur personuppgifter ska behandlas, särskilt inom den brottsbekämpande verksamheten. De har ett ansvar att säkerställa att personalen känner till vilka regler som gäller, skriver IMY på sin webbplats.

Anställda vid Nationella Operativa Avdelningen och region Syd

Enligt Polismyndigheten har appen använts av totalt sex anställda varav fem av dem använt appen i operativ verksamhet vid några tillfällen under perioden hösten 2019 till och med 3 mars 2020. Det är anställda vid Nationella Operativa Avdelningen (NOA) samt region Syd som använt appen. När användandet av appen blev känt i media gick Polismyndighetens dataskyddsombud ut med en rekommendation om att Nationellt Forensiskt Centrum och NOA skulle klargöra och sprida att sådan användning inte var tillåten.

Administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor

Med stöd av 6 kap. 1 § brottsdatalagen ålägger IMY Polismyndigheten en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor. De åläggs även att informera de personer vars uppgifter matats in i appen, när sekretessbestämmelser så tillåter, samt, om möjligt, radera de inmatade personuppgifterna från appen.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart