Informationsmaterial inför brexit

Författare:

|

Datum:

|

Europeiska kommissionen har publicerat informationsmaterial för att hjälpa medborgare, nationella myndigheter och företag att förbereda sig för de viktigaste förändringarna som brexit för med sig under övergångsperioden. Det handlar om huruvida dataskyddets nivå är tillräckligt i Storbritannien, där man efter övergångsperioden börjar tillämpa dataskyddsbestämmelser som gäller tredjeländer. 

Datsskyddsförordningens om tredjeland

I sitt informationsmaterial lyfter EU-kommissionen fram de viktigaste förändringarna som brexit för med sig och som genomförs efter övergångsperioden oberoende av resultatet av förhandlingarna om den kommande relationen mellan EU och Storbritannien. Detta för att främja beredskapen för de berörda under övergångsperioden före utgången 2020. När utträdet träder i kraft börjar dataskyddsförordningens bestämmelser om tredjeland tillämpas när det gäller överföringen av personuppgifter.

Bedömning av dataskydd har inletts

EU-kommissionen har inlett en bedömning av Storbritanniens nivå på dataskyddet, utifrån vilken de kommer att fatta beslut huruvida nivån är tillräckligt för överföring av personuppgifter. Kommissionen strävar efter att ha bedömningen klar och presentera den före utgången 2020. Om bedömningen visar att nivån på dataskyddet är tillräckligt skulle det i fortsättningen inte krävas andra överföringsgrunder utöver kommissionens beslut för överföring av personuppgifter. 

Ta del av materialet här.