Informationsmaterial inför brexit

Europeiska kommissionen har publicerat informationsmaterial för att hjälpa medborgare, nationella myndigheter och företag att förbereda sig för de viktigaste förändringarna som brexit för med sig under övergångsperioden. Det handlar om huruvida dataskyddets nivå är tillräckligt i Storbritannien, där man efter övergångsperioden börjar tillämpa dataskyddsbestämmelser som gäller tredjeländer. 

Datsskyddsförordningens om tredjeland

I sitt informationsmaterial lyfter EU-kommissionen fram de viktigaste förändringarna som brexit för med sig och som genomförs efter övergångsperioden oberoende av resultatet av förhandlingarna om den kommande relationen mellan EU och Storbritannien. Detta för att främja beredskapen för de berörda under övergångsperioden före utgången 2020. När utträdet träder i kraft börjar dataskyddsförordningens bestämmelser om tredjeland tillämpas när det gäller överföringen av personuppgifter.

Bedömning av dataskydd har inletts

EU-kommissionen har inlett en bedömning av Storbritanniens nivå på dataskyddet, utifrån vilken de kommer att fatta beslut huruvida nivån är tillräckligt för överföring av personuppgifter. Kommissionen strävar efter att ha bedömningen klar och presentera den före utgången 2020. Om bedömningen visar att nivån på dataskyddet är tillräckligt skulle det i fortsättningen inte krävas andra överföringsgrunder utöver kommissionens beslut för överföring av personuppgifter. 

Ta del av materialet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart