IMY lämnar över sin första integritetsrapport till regeringen

Författare:

|

Datum:

|

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i uppdrag från regeringen att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och vart fjärde år ska myndigheten rapportera om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten till regeringen. Förra veckan överlämnade IMY första integritetsrapporten.

Digitaliseringspolitiken behöver kompletteras

IMY skriver vidare att Sverige har en ambitiös digitaliseringspolitik och som nu behöver kompletteras med konkreta mål och åtgärder för att säkerställa att utvecklingen är hållbar ur ett integritetsperspektiv. Vidare berättar Lena Lindgren Schelin, generaldirektör IMY, att Sverige riskerar att bygga in sig i en storskalig insamling och användning av data som är oetisk, olaglig eller på ett allvarligt sätt inskränker våra mänskliga rättigheter.

Det framgår i rapporten att det är både enklare och billigare än någonsin att samla in, bearbeta och analysera stora mängder data, detta genom bland annat mobiltelefoner och smarta prylar i hemmet.

Tydligare integritetspolitik

IMY poängterar att Sverige kan säkerställa människors rätt till privatliv och rätten till självbestämmande genom en tydligare integritetspolitik. Avslutningsvis förklarar Lena Lindgren Schelin ”Som ett led i att stärka enskildas rättigheter kommer IMY under 2021 att bedriva mer tillsyn än tidigare baserat på klagomål från enskilda. På så sätt verkar vi för ett tryggt informationssamhälle.”

Läs mer här.