IMY lämnar över sin första integritetsrapport till regeringen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i uppdrag från regeringen att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och vart fjärde år ska myndigheten rapportera om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten till regeringen. Förra veckan överlämnade IMY första integritetsrapporten.

Digitaliseringspolitiken behöver kompletteras

IMY skriver vidare att Sverige har en ambitiös digitaliseringspolitik och som nu behöver kompletteras med konkreta mål och åtgärder för att säkerställa att utvecklingen är hållbar ur ett integritetsperspektiv. Vidare berättar Lena Lindgren Schelin, generaldirektör IMY, att Sverige riskerar att bygga in sig i en storskalig insamling och användning av data som är oetisk, olaglig eller på ett allvarligt sätt inskränker våra mänskliga rättigheter.

Det framgår i rapporten att det är både enklare och billigare än någonsin att samla in, bearbeta och analysera stora mängder data, detta genom bland annat mobiltelefoner och smarta prylar i hemmet.

Tydligare integritetspolitik

IMY poängterar att Sverige kan säkerställa människors rätt till privatliv och rätten till självbestämmande genom en tydligare integritetspolitik. Avslutningsvis förklarar Lena Lindgren Schelin ”Som ett led i att stärka enskildas rättigheter kommer IMY under 2021 att bedriva mer tillsyn än tidigare baserat på klagomål från enskilda. På så sätt verkar vi för ett tryggt informationssamhälle.”

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart