ICO utfärdar böter om £ 100 000 för direktmarknadsföring

ICO meddelade den 12 augusti att de utfärdat ett tillämpningsbeslut samt meddelande om sanktion till Koypo Laboratories Limited för att ha skickat ut oönskad direktmarknadsföring till prenumeranter. Det handlar om 21 166 574 oönskade e-postmeddelanden som har skickats ut mellan 1 mars 2017 och 31 mars 2018. 

Allvarlig överträdelse

I sanktionsmeddelandet anges särskilt att påföljden är i relation till en allvarlig överträdelse av förordning 22 i förordningarna om sekretess och elektronisk kommunikation. I strafföreläggandet anges även att boten ska sänkas till 80 000 pund om ICO får in betalningen senast den 3 september 2020.

Vidare framgår det utav tillämpningsbeslutet att Koypo förbjuds att skicka direktmarknadsföring via e-post inom en period på 30 dagar efter det att beslutet framförts. Detta gäller om mottagaren inte tidigare gett sitt samtycke till direktmarknadsföring.

Ta del av tillämpningsbeslutet här och meddelande om sanktion här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).












  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart