ICO utfärdar böter om £ 100 000 för direktmarknadsföring

Författare:

|

Datum:

|

ICO meddelade den 12 augusti att de utfärdat ett tillämpningsbeslut samt meddelande om sanktion till Koypo Laboratories Limited för att ha skickat ut oönskad direktmarknadsföring till prenumeranter. Det handlar om 21 166 574 oönskade e-postmeddelanden som har skickats ut mellan 1 mars 2017 och 31 mars 2018. 

Allvarlig överträdelse

I sanktionsmeddelandet anges särskilt att påföljden är i relation till en allvarlig överträdelse av förordning 22 i förordningarna om sekretess och elektronisk kommunikation. I strafföreläggandet anges även att boten ska sänkas till 80 000 pund om ICO får in betalningen senast den 3 september 2020.

Vidare framgår det utav tillämpningsbeslutet att Koypo förbjuds att skicka direktmarknadsföring via e-post inom en period på 30 dagar efter det att beslutet framförts. Detta gäller om mottagaren inte tidigare gett sitt samtycke till direktmarknadsföring.

Ta del av tillämpningsbeslutet här och meddelande om sanktion här.