ICO lanserar riktlinjer gällande AI och dataskydd

Idag har ICO lanserat riktlinjer gällande AI och dataskydd i syfte att möjliggöra god dataskyddspraxis inom AI. Simon McDougall, förvaltningschef för teknologi, policy och innovation på ICO skriver i ett blogginlägg om vikten med riktlinjer gällande AI och dataskydd. 

Utmaningar med AI

AI har blivit omfattande och används inom såväl e-handel, bank och sjukvård och i samband med den senaste pandemin har innovationen av teknik och data för AI drivits på. Det finns dock konstanta utmaningar för de organisationer som använder sig av tekniken och några exempel på utmaningar som McDougall beskriver är; Vilka etiska problem skapar AI? Hur kan vi vara säkra på att AI-användningen är laglig? Är AI rätt teknik för problemet?

AI erbjuder möjligheter som kan ge betydande förbättringar för samhället men att låta dessa komplexa system hantera personuppgifter är inte helt riskfritt. Vidare förklarar McDougall att det kan vara utmanande att förstå hur man ska bedöma efterlevnaden av dataskyddsprinciper i samband med AI. Han förklarar att det kan vara svårt för teknikspecialister och efterlevnadsexperter att hitta kompatibla och genomförbara AI-system. 

Utveckling av riktlinjer

Med detta som bakgrund har ICO idag lanserat riktlinjer som en del av deras åtagande att möjliggöra god dataskyddspraxis inom AI. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om bästa praxis som är användbara för organisationer i arbetet med AI-teknik. 

Eftersom AI är under konstant utveckling kommer ICO:s arbete med riktlinjerna att fortskrida för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen. 

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart