Hur jobbar man informationssäkert hemma?

Författare:

|

Datum:

|

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nyligen publicerat råd kring att stärka informationssäkerheten vid hemarbete. Rose-Mharie Åhlfeldt, styrelseledamot i Forum för Dataskydd, reflekterar över MSB:s råd och delar sin kunskap kring vad du som arbetstagare kan göra för att öka informationssäkerheten vid distansjobb. Läs artikeln här.