Hur blir det med utgivningsbevisen?

Författare:

|

Datum:

|

Henrik Bengtsson och Agnes Hammarstrand, partners vid vid Delphi, föreläste om personuppgiftsbegreppet och rätten att bli glömd vid Forum för dataskydds seminarium i Göteborg i slutet av januari. Seminariet gästades också av Martin Brinnen, tidigare jurist vid Datainspektionen, som bl a diskuterade de svenska bestämmelserna om utgivningsbevis i ljuset av förordningen.

Det finns en risk att utgivningsbevis för tjänster som liknar rena personregister eller söktjänster inte kommer hålla, menar Brinnen, som tillägger att Mediegrundlagsutredningens föreslagna inskränkning i TF och YGL bara räcker delvis.

Enligt förslaget till ny dataskyddslag ska förordningen inte tillämpas i strid med TF och YGL. Datainspektionen har ifrågasatt om förslaget är förenligt med EU-rätten och har föreslagit att upplysningsbestämmelsen om förhållandet till tryck- och yttrandefriheten stryks.

Problematiken kring dataskyddsförordningen och utgivningsbevis avhandlas i ett färskt examensarbete från Örebro universitet. Författaren skriver bl a att den som har utgivningsbevis behöver se över vilken information som behandlas och för vilka syften.

Uppsatsen och Henrik Bengtssons presentation från seminariet finns tillgängliga för medlemmar här.