Hur blir det med utgivningsbevisen?

Henrik Bengtsson och Agnes Hammarstrand, partners vid vid Delphi, föreläste om personuppgiftsbegreppet och rätten att bli glömd vid Forum för dataskydds seminarium i Göteborg i slutet av januari. Seminariet gästades också av Martin Brinnen, tidigare jurist vid Datainspektionen, som bl a diskuterade de svenska bestämmelserna om utgivningsbevis i ljuset av förordningen.

Det finns en risk att utgivningsbevis för tjänster som liknar rena personregister eller söktjänster inte kommer hålla, menar Brinnen, som tillägger att Mediegrundlagsutredningens föreslagna inskränkning i TF och YGL bara räcker delvis.

Enligt förslaget till ny dataskyddslag ska förordningen inte tillämpas i strid med TF och YGL. Datainspektionen har ifrågasatt om förslaget är förenligt med EU-rätten och har föreslagit att upplysningsbestämmelsen om förhållandet till tryck- och yttrandefriheten stryks.

Problematiken kring dataskyddsförordningen och utgivningsbevis avhandlas i ett färskt examensarbete från Örebro universitet. Författaren skriver bl a att den som har utgivningsbevis behöver se över vilken information som behandlas och för vilka syften.

Uppsatsen och Henrik Bengtssons presentation från seminariet finns tillgängliga för medlemmar här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart