Hon är Datainspektionens nya generaldirektör

Författare:

|

Datum:

|

Regeringen utsåg på torsdagen Lena Lindgren Schelin till ny generaldirektör och chef för Datainspektionen. Hon tillträder den 1 mars i år. Lindgren Schelin är idag chefsjurist vid Ekobrottsmyndigheten, där hon bl a arbetat med omställningen inför att dataskyddsförordningen börjar gälla.

Eva Håkansson har tjänstgjort som tillförordnad generaldirektör sedan Kristina Svahn Starrsjö lämnade posten för att bli justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen meddelade nyligen att Datainspektionen ska få ytterligare 30 miljoner kronor i anslag och att myndigheten ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.