Hittills viktigaste påföljden i Europa

Efter de klagomål som lämnats in av La Quadrature du Net och None of your business (NOYB) i maj 2018 undersökte CNIL (den franska dataskyddsmyndigheten) behandlingen av personuppgifter hos Google LLC. Följaktligen analyserades processen kring hur det ser ut för en användare som skapar ett Google-konto via en mobiltelefon med ett operativsystem i Android form.  

Den 21 januari 2019 fattade CNIL ett beslut och ålade Google böter på 50 miljoner euro för brist på transparens, otillfredsställande information och brist på giltigt samtycke för anpassning av personliga annonser. Beslutet fokuserade främst på två specifika överträdelser av GDPR: bristen på tillräcklig information till användarna samt bristen på rättslig grund för behandling av personuppgifter för reklamändamål. 

Viktigaste påföljden hittills

Google överklagar beslutet vid den franska Conseil d’Etat (den högsta administrativa domstolen) men får avslag då Conseil d’Eta bekräftar CNILs bedömning att informationen i Googles sekretesspolicy inte var lättillgänglig för användaren. Den grundläggande informationen som ska tillhandahållas sprids över för många dokument och är endast tillgänglig efter flera steg. Google har därmed inte följt GDPR. Detta meddelar Conseil d’Etat i sitt beslut 19 juni 2020.

CNIL drog även slutsatsen att viss information inte alltid är tydlig samt att det saknades möjlighet för användaren att ge sitt samtycke till att få personliga annonser. 

Ärendets påföljd är hittills den viktigaste i Europa som har utfärdats av en datainspektion.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart