Hacker röjde 23 miljoner användarnamn och lösenord från ett barnspel.

Författare:

|

Datum:

|

Barnspelet Webkinz World har hackats på 23 miljoner användaruppgifter. Man tror att hackern har fått tillgång till spelet via en SQL – injektionssårbarhet i ett av webbformulären. Företaget har även användare i arkiv och det är oklart om dessa röjts. Läs mer här.