Google spårar användare utan rättslig grund

Författare:

|

Datum:

|

Max Schrems har lämnat klagomål till österrikiska dataskyddsmyndigheten gällande att en form av Google-spårning strider mot GDPR.

Google använder en ”Andriod advertising ID” utan giltig rättslig grund. Datainsamlingen som sker överförs sedan vidare till tredje parter. Användare har ingen kontroll över detta då man endast kan skapa ett ID, men inte ta bort det.
Läs mer här.